Mesajul înaintat domnului Eugen-Orlando TEODOROVICI, ministrul Finanțelor Publice, referitor la bugetele locale pentru anul 2019 și anul 2020

  • 23 Iulie 2019 |
Azi, 23 Iulie, Asociația Comunelor din România a înaintat domnului Eugen-Orlando TEODOROVICI, viceprim-ministru interimar, ministrul Finanțelor Publice, mesajul referitor la bugetele locale pentru anul 2019 și anul 2020. Mesajul cuprinde propuneri ale ACoR care necesită soluționare urgentă, din care amintim: - Pentru partea ce a mai rămas din 2019, având execuția bugetelor locale la 30 iunie 2019, se impune analiza pe fiecare unitate administrativ-teritorială asupra nevoilor reale pentru asigurarea veniturilor necesare atât secțiunii de funcționare, cât și secțiunii de dezvoltare; - Luând act de proiectul publicat la adresa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectOUGrestructurare_25062019.docx , constatăm că Proiectul Ordonanței de urgență privind instituirea unor facilități…
Citeşte mai departe ...

Sesiunea extraordinară a Adunării generale a Asociației Comunelor din România - Poiana Brașov, 21-26 Iulie

  • 22 Iulie 2019 |
În perioada 21 – 26 iulie 2019 se desfășoară sesiunea extraordinară a Adunării generale a Asociației Comunelor din România (ACoR), precum și Consiliul director al ACoR în ședință ordinară pe semestrul II/2019, eveniment ce are loc la Hotel Alpin, din stațiunea montană Poiana Brașov. Duminică, 21 iulie, a avut loc Ședința ordinară a Consiliului director al Asociației Comunelor din România în care s-au dezbătut aspectele statutare ale asociației privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020. În cadrul lucrărilor Adunării Generale a ACoR de luni, 22 iulie, a avut loc dezbaterea tematică „Modificările aduse de Ordonanța de urgență…
Citeşte mai departe ...