Relații bilaterale și internaționale

United Cities and Local Governments

UCLG – Organizația Mondială a Orașelor și Administrațiilor Locale Unite

UCLG – United Cities and Local Governments

UCLG este o organizație de tip umbrelă pentru orașe, administrații locale și asociații municipale din întreaga lume. Organizația a fost fondată în anul 2004, când organizațiile existente ale administrațiilor locale – Uniunea internațională a autorităților locale (IULA), Organizația orașelor unite (UTO) și organizația  Metropolis – și-au unit rețelele globale într-o singură organizație.

Această organizație este non-profit și fără afiliere politică.

Sediul principal, denumit și Secretariatul mondial, se află în Barcelona, Spania.

UCLG este cea mai mare organizație a administrațiilor locale din lume și se prezintă precum vocea comună și avocatul mondial al administrațiilor publice locale, reprezentând de facto peste jumătate din populația lumii, orașele și asociațiile membre ale UCLG fiind prezente în 136 de țări membre O.N.U. în șapte regiuni ale lumii:

Africa (UCLG Africa), Asia-Pacific (UCLG-ASPAC), Europe (CEMR), Eurasia (UCLG EuroAsia), Orientul mijlociu și Asia de vest (UCLG MEWA), America latină (FLACMA) și America de nord (UCLG North America). UCLG are de asemenea o secțiune dedicată marilor zone metropolitane, Metropolis.

Structura

Peste 1000 de orașe din 95 de țări sunt membri direcți UCLG. 112 administrații publice locale sunt membri, reprezentând aproape toate administrațiile locale din lume. Europa are cel mai mare număr de administrații publice locale, reprezentând aproape 80% din totalul populației europene.

Obiectivele:

 1.  Să promoveze o administrație locală puternică și democratică peste tot în lume 
 2.  Să promoveze unitate și cooperare între membrii săi 
 3.  Să asigure reprezentarea politică efectivă a administrațiilor locale în comunitatea internațională, în special O.N.U. și agențiile sale 
 4.  Să fie o sursă cheie de informații cu privire la administrațiile locale 
 5.  Să fie o sursa de pregătire, schimburi de experiență și consolidare a abilităților , susținând și întărind administrațiile publice locale libere și autonome precum și asociațiile lor naționale 
 6.  Să promoveze dezvoltarea economică, socială, culturală, vocațională și ecologică precum și serviciile publice oferite populației în cadrul dezvoltării durabile și a incluziunii sociale 
 7.  Să promoveze egalitatea raselor și a sexelor, și să combată toate formele de discriminare care sunt ilegale conform legilor internaționale, și/sau nelegitime conform valorilor și politicilor organizației 
 8.  Să fie o puternică organizație democratică, reflectând prin compoziția și modul de funcționare diversitatea sferelor locale de administrație publică 
 9.  Să promoveze cooperarea descentralizată și internațională între administrațiile locale și asociațiile lor 
 10.  Să promoveze înfrățirile și parteneriatele ca forme de ajutor reciproc și prietenie între popoare
 11.  Să dezvolte politici, programe și inițiative în cadrul misiunii organizației mondiale, valori și obiective care implică căutarea metodelor potrivite pentru implementarea acestora, în limetele regulilor interne ale organizației

Sarcinile asumate:

 1.  Să facă lobby și să sprijine promovarea rolului și statutului administrației locale pe scena internațională și să influențeze deciziile politice
 2.  Să dezvolte și să promoveze politici și poziții cu privire la problemele cheie ale administrației publice și in plan internațional
 3.  Să colaboreze cu Organizația Națiunilor Unite și agențiile sale, si cu alte organizații internaționale
 4.  Elaborarea unor iniţiative şi programe de acţiune, prin intermediul cooperării descentralizate / proiecte de dezvoltare între autorităţile publice locale şi asociaţiile de autorități publice locale.
 5.  Construirea unei platforme internaţionale de schimburi şi parteneriate, cu scopul de a consolida capacităţile administrațiilor  locale şi a asociaţiilor lor
 6.  Sprijin pentru o puternică reţea de membri ai administraţiei locale şi de a dezvolta servicii si produse la nivel mondial pentru a satisface nevoile şi cerinţele lor
 7.  Diseminarea informaţiilor prin intermediul publicaţiilor, seminariilor şi tehnologiei informaţiei cu privire la situaţia şi evoluţia administraţiei locale din întreaga lume şi de organiza congrese şi alte evenimente.
Membri în World Council:
 
Membru titular – Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-Băi, judeţul Dâmboviţa

contact: Tel: +40 744 329838,

e-mail: [email protected]

Membru titular – Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa

contact: Tel: +40 745 187326,

e-mail: [email protected]

Membru titular – Simona-Silvia FECHETE, primarul comunei Otelec, județul Timiș

contact: Tel: +40 745 812300,

e-mail: primaria_otelec@yahoo.com

Membru supleant – Nicolae-Liviu DASCĂLU, primarul comunei Mărăcineni, judeţul Argeș

contact: Tel: +40 757 102060,

e-mail: [email protected]

Asociaţia Comunelor din România a devenit membru al Consiliului în 2006 în cadrul întâlnirii de la Innsbruck, la care au participat 41 de primari de comune din România, plus președinții celor două corpuri profesionale ale ACoR.

Consiliul European al Municipalităţilor şi Regiunilor (C.E.M.R), organizaţie non-profit, a fost înfiinţat în anul 1951 de către un grup de primari europeni sub titulatura de “Consiliul European al Municipalităţilor”, regiunile intrând mai târziu în structura consiliului, forma adoptată atunci menţinându-se până astăzi.

În ziua de azi, C.E.M.R. este cea mai mare organizaţie ce priveşte guvernarea locală şi regională din Europa, membrii săi fiind asociaţii (peste 50) naţionale de regiuni şi municipalităţi, din 38 de ţări. Aceste asociaţii, însumat, reprezintă interesele a peste 100.000 de autorităţi locale şi regionale.

Ţelul principal al C.E.M.R. este promovarea unei Europe puternice, unite, bazate pe democraţie şi pe principiul descentralizării şi cel al subsidiarităţii. Eforturile depuse de această organizaţie se întind pe o paletă largă de activităţi şi teme, cum ar fi: servicii publice, politici regionale, mediu, transport, egalitatea şanselor etc.

În urma desfășurării alegerilor din cadrul Comitetului Politic al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa, organizat în perioada 2-4 decembrie 2013 în capitala Republicii Cehe – Praga, Asociația Comunelor din România a obținut funcția de vice-președinte acordată doamnei Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna și prim-vicepreședinte al A.Co.R., o funcție onorantă și importantă din punctul de vedere al reprezentativității delegației României.

                                                                                          Membri în Policy Committee:
 
Membru titular – Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa

Vicepreședinte al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa

contact: Tel: +40 745 187326,

e-mail: [email protected]

Membru titular – Alina APOSTOL, primarul comunei Ciortești, judeţul Iași

Purtător de cuvânt pe probleme de dezvoltare rurală

contact: Tel: +40 749 510510,

e-mail: [email protected]

Membru supleant – Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-Băi, judeţul Dâmboviţa

contact: Tel: +40 744 329838,

e-mail: [email protected]

Membru supleant – Simona-Silvia FECHETE, primarul comunei Otelec, judeţul Timiș

contact: Tel: +40 745 812300,

e-mail: primaria_otelec@yahoo.com

 
European Committee of the Regions

Comitetul Regiunilor (CoR) este adunarea politică care oferă nivelurilor regional și local posibilitatea de a-și face auzită vocea în cadrul elaborării politicilor UE și în cadrul legislației UE.

Tratatele obligă Comisia, Parlamentul și Consiliul să consulte Comitetul Regiunilor de fiecare dată când se fac noi propuneri în domenii care afectează nivelurile local și regional. CoR are 344 de membri din cele 27 de țări ale UE și activitatea sa este organizată în șase comisii diferite. Acestea examinează propuneri, dezbat și discută în scopul elaborării avizelor oficiale privind chestiunile esențiale.

Membri

 • Mandat 2020 – 2025

  • Membru titular Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-Băi, judeţul Dâmboviţa
   • comisie: Comisia pentru Cetățenie, Guvernanță, Afaceri Instituționale și Externe (CIVEX) / Comisia pentru Resurse Naturale (NAT)
   • contact: Tel: +40 744 329838,
    e-mail: [email protected]

  • Membru titular Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa
   • comisie: Comisia pentru Politica Economică (ECON) / Comisia pentru Mediu, Schimbări Climatice și Energie (ENVE)
   • contact: Tel: +40 745 187326,
    e-mail: [email protected]

  • Membru titular Gheorghe DĂMIAN, primarul comunei Ciugud, judeţul Alba
   • comisie: Comisia pentru Politica de Coeziune Teritorială (COTER) / Comisia pentru Poltica Socială, Educație, Ocuparea Forței de Muncă, Cercetare și Cultură (SEDEC)
   • contact: Tel: + 40 730 599060,
    e-mail: [email protected]

  • Membru supleant Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, primarul comunei Sadu, judeţul Sibiu

  • Membru supleant Cosmina-Ramona PANDELE, primarul comunei Berceni, județul Prahova

  • Membru supleant Cornel NANU, primarul comunei Cornu, judeţul Prahova

   

   
Mandat 2014 - 2019

 

 • Membru titular Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana Băi, judeţul Dâmboviţa
  • comisie: Comisia pentru Cetățenie, Guvernanță, Afaceri Instituționale și Externe (CIVEX) / Comisia pentru Resurse Naturale (NAT)
  • contact: Tel: +40 744 329838,
   e-mail: [email protected]

 • Membru titular Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa
  • comisie: Comisia pentru Politica Economică (ECON) / Comisia pentru Mediu, Schimbări Climatice și Energie (ENVE)
  • contact: Tel: +40 241739845,
   e-mail: [email protected]

 • Membru titular Alin-Adrian NICA, primarul comunei Dudeştii Noi, judeţul Timiş
  • comisie: președinte, Comisia pentru Politica de Coeziune Teritorială (COTER) / Comisia pentru Poltica Socială, Educație, Ocuparea Forței de Muncă, Cercetare și Cultură (SEDEC)
  • contact: +40 356 816494,
   e-mail: [email protected]

 • Membru supleant Nicolae PANDEA, primarul comunei Ștefan cel Mare, judeţul Călărași

 • Membru supleant Ștefan ILIE, primarul comunei Luncavița, judeţul Tulcea

 • Membru supleant Cornel NANU, primarul comunei Cornu, judeţul Prahova

Mandat 2009 - 2014

 

 • Membru titular Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana Băi, judeţul Dâmboviţa
  • comisie: Comisia pentru cetăţenie, guvernare, afaceri instituţionale şi externe (CIVEX-V) / Comisia pentru resurse naturale (NAT-V)
  • contact: Tel: +40 744 329838,
   e-mail: [email protected]

 • Membru Supleant Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa
  • comisie: Comisia pentru cultură şi educaţie (EDUC-V) / Comisia pentru mediu, schimbarea climei şi energie (ENVE-V) 
  • contact: Tel: +40 241739845,
   e-mail: [email protected]

 • Membru titular Alin-Adrian NICA, primarul comunei Dudeştii Noi, judeţul Timiş
  • comisie: președinte,Comisia pentru cultură şi educaţie (EDUC-V) / Comisia pentru cetăţenie, guvernare, afaceri instituţionale şi externe (CIVEX-V)
  • contact: +40 356 816494,
   e-mail: [email protected]

 • Membru supleant Alexandru DRĂGAN, primarul comunei Taşca, judeţul Neamţ

 • Membru supleant Dumitru ENACHE, primarul comunei Stejaru, judeţul Tulcea

 • Membru Supleant Veronica DIACONU, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova

Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa – Camera Puterilor Locale

Din Congres fac parte reprezentanţi locali şi regionali din cele 200.000 de autorităţi locale şi regionale ale celor 47 de state membre ale Consiliului Europei. România face parte din Consiliul Europei începând cu 07 octombrie 1993.

Congresul este alcătuit din două camere, Camera Puterilor Locale şi Camera Regiunilor, care reunesc 318 membri titulari şi 318 membri supleanţi.

Membrii Camerei Puterilor Locale sunt reprezentanţi aleşi ai autorităţilor locale, responsabili atât pentru problemele de interes general, dar şi de conducerea comunităţilor din care fac parte. România are 10 reprezentanţi în această Cameră. 

Congresul oferă reprezentanţilor autorităţilor locale şi regionale cadrul pentru dezbaterea problemelor şi experienţelor comune, acestea expunându-şi  mai apoi punctele lor de vedere în faţa guvernelor naţionale.

De asemenea, Congresul îndeplineşte şi o funcţie de supraveghere a democraţiei locale în Europa prin realizarea “rapoartelor de monitorizare” a situaţiei din statele membre.

                                                                                          Membri delegaţiei:

Membru titular: Nuţi ROŞU, primarul comunei Făcăeni, judeţul Ialomiţa 

 •  comisie: Comisia de Coeziune Socială;
 •  contact: Tel: +40 760 692562;

Membru titular: Gabriela-Corina ENE, primarul comunei Căbești, judeţul Bihor

 • contact: Tel: +40 748 175483;

Membru supleant: Letiţia STOIAN, primarul comunei Semlac, judeţul Arad   

 • contact: Tel: +40 745 311957;

Membru supleant: Elena-Daniela MĂNĂILĂ, primarul comunei Tureni, judeţul Cluj

 • contact: Tel: +40 728 966913.

NALAS este o reţea de asociaţii de autorităţi locale din sud-estul Europei născută din interesul Consiliului Europei de a găsi soluţii pentru soluţionarea stării de tensiune din Balcani. Astfel, în 2001, asociaţiile de autorităţi locale din regiunea de sud-est a Europei au fost invitate să se asocieze într-o reţea informală care a avut ca scop la început schimbul de experienţă între membri în vederea dezvoltării organizaţionale a asociaţiilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de către acestea membrilor.

În 2004, membrii reţelei au luat decizia de a oficializa existenţa NALAS-ului, care a fost astfel înregistrată ca asociaţie la Strasbourg. Din 2007, la Skopje în Macedonia a fost înfiinţat şi secretariatul permanent al reţelei, în acest moment având șase angajaţi.

NALAS promovează procesul de descentralizare în cooperare cu administraţia centrală şi organizaţiile internaţionale, considerând că autonomia locală este un atribut cheie al procesului de tranziţie ce afectează ţările din sud-estul Europei. NALAS construieşte parteneriate pentru a contribui la procesul de reconciliere şi stabilizare în regiune şi, prin aceasta, contribuie la procesul de integrare europeană în regiune.

NALAS iniţiază şi implementează iniţiative regionale pentru membrii ei şi susţine asociaţiile să devină reprezentanţi viabili ai autorităţilor locale în relaţia cu administraţia centrală. NALAS doreşte să ofere servicii către autorităţile locale în beneficiul cetăţenilor din regiune şi să dezvolte un centru de cunoştinţe pentru a contribui la dezvoltarea administraţiei locale din regiune, centru care să devină recunoscut de cât mai mulţi membri.

NALAS are în acest moment 16 membri, Asociația Comunelor din România devenind membru al rețelei în noiembrie 2009.

În cadrul Adunării generale a NALAS din aprilie 2014, respectându-se principiul rotativ al președinției rețelei, dl. Emil Drăghici, primarul comune Vulcana-Băi, județul Dâmbovița și Președintele Asociației Comunelor din România a devenit primul vice-președinte al NALAS, urmând ca în 2015 să preia poziția de Președinte al NALAS. De asemenea, dl. Đuro Bukvić, primarul municipalității Lukač din Virovitica-Podravina, Croatia și Președinte al Asociației Municipalităților din Republica Croația – UORH a devenit Președinte al NALAS, iar dl. Naim Ismajli, primarul municipiului Shtime, Kosovo și Președintele Consiliului Asociației Municipiilor din Kosovo a devenit al doilea vicepreședinte al NALAS.

 

Reprezentanții ACoR în Adunarea Generală NALAS:

Membru titularEmil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-Băi,
judeţul Dâmboviţa
Vicepreședintele NALAS în perioada 2014 – 2015
contact: Tel: +40 744 329838,

Membru titularAlexandru FUICĂ-HAISLER, primarul
comunei Negrilești, județul Galați
contact: Tel: +40 744 528036,
 

Membru supleantNicolae-Liviu DASCĂLU, primarul comunei Mărăcineni,
judeţul Argeș
contact: Tel: +40 757 102060,

Membru supleantAlina APOSTOL, primarul comunei Ciortești, judeţul Iași
contact: Tel: +40 749 510510,
Membru supleantSimona-Silvia FECHETE, primarul comunei Otelec,         
județul Timiș
contact: Tel: +40 745 812300,

Consiliul Autorităților Locale din România și Republica Moldova a dobândit personalitate juridică la data de 28 martie 2023, fiind structura comună de coordonare a Asociației Comunelor din Româna (ACoR), a Asociației Orașelor din România (AOR) și a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), creată în scopul impulsionării și consolidării procesului de cooperare, transfer de cunoștințe și schimb de experiență între colectivitățile locale din România și Republica Moldova în cadrul procesului de descentralizare, modernizare și europenizare.

Unul dintre obiectivele CALRRM vizează îmbunătățirea capacității administrative a autorităților locale din România și din Republica Moldova corelativ cu identificarea unor posibile surse de finanțare pentru astfel de acțiuni, în scopul realizării reformelor și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova.

Reprezentanții ACoR în Adunarea generală a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova – CALRRM:

Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-Băi, judeţul Dâmboviţa
 
contact: Tel: +40 744 329838,
               e-mail: [email protected]

Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanța
 
contact: Tel: +40 745 187326,
               e-mail: [email protected]

Ghiorghe BUTE, primarul comunei Scânteiești, judeţul Galați      
 
contact: Tel: +40 723 509430,
                e-mail: [email protected]

 
Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, primarul comunei Sadu, judeţul Sibiu     
 
contact: Tel: +40 722 634886,
               e-mail: [email protected]

Fănică POPA, primarul comunei Bolotești, judeţul Vrancea
 
contact: Tel: +40 760 675500,
               e-mail: [email protected]

Petrică ȘCHIOPU, primarul comunei Bârgăuani, judeţul Neamț                                  
contact: Tel: +40 744 170573,
                e-mail: [email protected]

Alexandru FUICĂ-HAISLER, primarul comunei Negrilești,      
judeţul Galați                                                                                                                           
contact: Tel: +40 744 528036,
                e-mail: [email protected]

Gheorghe MARIN, primarul comunei Matca, judeţul Galați                                          
contact: Tel: +40 740 230805,
                e-mail: p[email protected]

 

Reprezentanții ACoR în Consiliul director al Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova – CALRRM:

Membru titular – Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-
Bai, judeţul Dâmbovița                                                                         
contact: Tel: +40 744 329838,
                e-mail: [email protected]

Membru titular – Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna,
judeţul Constanța                                                                                 
contact: Tel: +40 745 187326,
                e-mail: [email protected]
 

Membru titular – Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, primarul
comunei Sadu, judeţul Sibiu                                                      
 
contact: Tel: +40 722 634886,
                e-mail: [email protected]

Membru supleant – Ghiorghe BUTE, primarul comunei
Scânteiești, judeţul Galați                                                                 
contact: Tel: +40 723 509430,
                e-mail: [email protected]

Membru supleant – Alexandru FUICĂ-HAISLER, primarul
comunei Negrilești, judeţul Galați                                                   
                                  
contact: Tel: +40 744 528036,  
                e-mail: [email protected]

Membru supleant – Fănică POPA, primarul comunei Bolotești,
judeţul Vrancea           
                              
contact: Tel: +40 760 675500,
                e-mail: [email protected]