ORGANE DE CONDUCERE

Promovăm idealurile și principiile prevăzute în Carta Europeană a autonomiei locale.

Consiliul director se compune din 41 de membri și din 41 de supleanți. Președintele unei Filiale Județene a ACoR este membru de drept al Consiliului director.

În cazul Filialei Județene la nivelul căreia președinte este secretarul general al ACoR, membru de drept în Consiliul director este prim-vicepreședintele filialei respective.

Consiliul Director

Emil DRĂGHICI

Președintele ACoR,

Primarul comunei Vulcana-Băi,

Județul Dâmbovița

Ghiorghe BUTE

Secretarul general al ACoR

Primarul comunei Scânteiești,

Județul Galați

Componența Consiliului director al ACoR

Mariana GÂJU

Prim-vicepreședintele ACoR,

Președintele Filialei Județene Constanța a ACoR,

Președintele Ligii Femeilor Primari ai comunelor din România,

Comuna: Cumpăna

Vicepreședinți

Petrică ȘCHIOPU

Vicepreședinte

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,

Președintele Filialei Județene Neamț a ACoR, 

Comuna: Săbăoani

 Fănică POPA

Vicepreședinte

Regiunea de Dezvoltare Sud-Est,

Președintele Filialei Județene Vrancea a ACoR,  

Comuna: Bolotești

 Vasilică DIACONU

Vicepreședinte

Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, 

Președintele Filialei Județene Prahova a ACoR,

Comuna: Măgurele

 Gheorghe-Florin TIUTIU

Vicepreședinte

 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia,

 Președintele Filialei Județene Olt a ACoR,

Comuna:  Nicolae Titulescu

Ovidiu-Ilie  FURDUI

Vicepreședinte

Regiunea de Dezvoltare Vest,

 Președintele Filialei Județene Hunedoara a ACoR,

Comuna:   Criscior

 Ioan ROȘAN

Vicepreședinte

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest,

 Președintele Filialei Județene Sălaj a ACoR,

Comuna:  Valcău de Jos

Gheorghe Dămian

Vicepreședinte

 Regiunea de Dezvoltare Centru,    

Președintele Filialei Județene Alba a ACoR,

Comuna:  Ciugud

Secretari

Sorin-Marian GÎNGĂ

Secretar

 Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,

 Președintele Filialei Județene Botoșani a ACoR,

Comuna:  Văculești

Stanca COMAN

Secretar

 Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,

 Președintele Filialei Județene Brăila a ACoR,

Comuna: Vădeni

Nicolae PANDEA

Secretar

 Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia,

 Președintele Președintele Filialei Județene Călărași a ACoR,

Comuna: Călărași

Ion STOICAN

Secretar

Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia,

Președintele Filialei Județene Mehedinți a ACoR,

Comuna:  Isverna

  Radu-Florin ABRUDAN

Secretar

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, 

Președintele Filialei Județene Cluj a ACoR,

Comuna:  Ciucea

 Valentin-Dumitru-Ioan IVAN

Secretar

Regiunea de Dezvoltare Centru,

 Președintele Filialei Județene Sibiu a ACoR,

Comuna:   Sadu

Paul-Mihai-Nicu PRECUP

Secretar

 Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov,

 Președintele interimar al Filialei Județene Ilfov a ACoR,

Comuna:  Mogoșoaia

Gheorghe-Marius STOIAN

Secretar

 Regiunea de Dezvoltare Vest,

 Președintele Filialei Județene Timiș a ACoR,

Comuna: Birda

Membri

Alexandru FUICĂ-HAISLER

Membru

 Regiunea de Dezvoltare Sud-Est,

 Reprezentantul Filialei Județene Galaţi a ACoR,

Comuna:  Negrilești

Cristian VĂDUVA

Membru

Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia,

 Președintele interimar al Filialei Județene Dolj a ACoR,

Comuna:  Galicea Mare

Eugen ION

Membru

 Regiunea de Dezvoltare Sud-Est,

 Președintele Filialei Județene Tulcea a ACoR,

Comuna:  Jurilovca

Marian MUȘAT

Membru

Regiunea de Dezvoltare Sud-Est,

 Președintele Filialei Județene Buzău a ACoR,

Comuna:   Valea Salciei

Valentin MANEA

Membru

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,

  Președintele Filialei Județene Bacău a ACoR,

Comuna: Săucești

Benoni MORUZI

Membru

 Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,

Președintele Filialei Județene Iași a ACoR,

Comuna:  Aroneanu

Vasile COZAN

Membru

 Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,

  Președintele Filialei Județene Suceava a ACoR,

Comuna:  Panaci

Gicu COJOCARU

Membru

  Regiunea de Dezvoltare Centru,

 Președintele Filialei Județene Brașov a ACoR,

Comuna: Cristian

István FODOR

Membru

 Regiunea de Dezvoltare Centru,

 Președintele interimar al Filialei Județene Covasna a ACoR,

Comuna: Bodoc

 Lukács PÉTER

Membru

 Regiunea de Dezvoltare Centru,

Președintele interimar al Filialei Județene Harghita a ACoR,

Comuna:  Ciceu

Vasile-Dumitru DAN

Membru

 Regiunea de Dezvoltare Centru,

 Președintele Filialei Județene Mureș a ACoR,

Comuna:  Ibănești

Ion DUMITRU

Membru

 Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia,

 Președintele Filialei Județene Argeș a ACoR,

Comuna: Albota

Dorinel SOARE

Membru

 Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia,

 Președintele Filialei Județene Dâmbovița a ACoR,

Comuna:  Niculești 

Victor-Alexandru DUMITRU

Membru

 Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia,

   Președintele Filialei Județene Ialomița a ACoR,

Comuna:  Moldoveni

Simion NEDEA

Membru

 Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia,

 Președintele Filialei Județene Teleorman a ACoR,

Comuna:  Vitănești

Constantin CĂRĂPĂNCEANU

 Membru

 Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia,

 Președintele interimar al Filialei Județene Giurgiu a ACoR,

Comuna:  Ghimpați

Dumitru-Dorel POP

Membru

  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest,

 Președintele Filialei Județene Satu Mare a ACoR,

Comuna:  Odoreu

Romeo-Daniel FLORIAN

Membru

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

 Președintele Filialei Județene Bistrița-Năsăud a ACoR

Comuna:  Lechinţa

Ioan ȘORA

Membru

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest,

 Președintele Filialei Județene Bihor a ACoR,

Comuna:  Pomezeu

Emilian-Gheorghe POP

Membru

 Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest,

 Președintele Filialei Județene Maramureș a ACoR,

Comuna: Săcălășeni

Letiția STOIAN

Membru

Regiunea de Dezvoltare Vest,

 Președintele interimar al Filialei Județene Arad a ACoR,

Comuna:  Semlac

Nicolae BEG

Membru

Regiunea de Dezvoltare Vest,

 Președintele Filialei Județene Caraș-Severin a ACoR,

Comuna:  Marga

Gheorghe EPURE

Membru

Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia,

Președintele interimar al Filialei Gorj a ACoR,

Comuna:  Polovragi

Achim-Daniel BĂLUȚĂ

Membru

Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia,

 Președintele Filialei Județene Vâlcea a ACoR,

Comuna:  Vaideeni

Neculai MORARU

Membru

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,

 Președintele Filialei Județene Vaslui ACoR,

Comuna:  Fălciu

Vicepreședinți Pentru relații externe

Persoanele numite ori alese, după caz, în cadrul oricăror organizații internaționale sunt de drept vicepreședinți pentru relații externe ai ACoR. Prin Dispoziția Președintelui ACoR nr. 33 din 28 iunie 2017 sunt numite vicepreședinți pentru relații externe ai ACoR, următoarele persoane:

 Nuți Roșu

Membru Titular

 în Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa, Camera Puterilor Locale,

Comuna: Făcăeni, Județul Ialomița

 Gabriela-Corina ENE

Membru Titular

 în Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa, Camera Puterilor Locale,

Comuna:  Căbești, Județul Bihor

Letiţia STOIAN

Membru Supleant

în Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa, Camera Puterilor Locale,

Comuna:  Semlac, Județul Arad

 Elena-Daniela MĂNĂILĂ

Membru Supleant

 în Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa, Camera Puterilor Locale

Comuna:  Tureni, Județul Cluj

 Gheorghe DĂMIAN

Membru Titular

 în Comitetul European al Regiunilor, CoR,

Comuna:  Ciugud, Județul Alba

Nicolae PANDEA

Vicepreședinte Membru Supleant

 în Comitetul European al Regiunilor, CoR,

Comuna: Ștefan cel Mare, Județul Călărași

Cosmina Ramona PANDELE

Membru Supleant

 în Comitetul European al Regiunilor, CoR, 

Comuna:  Berceni, Prahova

Cornel NANU

Membru Supleant

 în Comitetul European al Regiunilor, CoR,

Comuna:  Cornu, Județul Prahova

Ofițerul de presă cu rang de Vicepreședinte al ACoR

Valentin-Dumitru-Ioan IVAN

Comuna: Sadu, jud. Sibiu

Președintele Asociației Comunelor din România numește, prin dispoziție, ofițerul de presă al ACoR, cu rang de vicepreședinte. Ofițerul de presă este convocat prin grija președintelui ACoR la orice reuniune a Adunării generale, a Consiliului director și a Comitetului operativ.

Atribuții

Consiliul director are următoarele atribuții principale:

 • asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale;
 • alege, pe durata mandatului, președintele, prim-vicepreședintele și secretarul general, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (3);
 • stabilește modelul-cadru al actului constitutiv al filialei județene a Asociației Comunelor din România;
 • aprobă organigrama și politica de personal ale ACoR;
 • organizează activități care să conducă la realizarea obiectivelor ACoR, prin oricare dintre formele și mijloacele prevăzute la a 7;
 • adoptă declarații și recomandări în problemele ce intră în competența sa;
 • colaborează și cooperează cu celelalte structuri asociative ale autorităților administrației publice locale sau ale funcționarilor publici din administrația publică locală constituite pe plan național;
 • colaborează cu autoritățile administrației publice centrale, cu serviciile publice deconcentrate, cu prefecții, cu consiliile județene ori cu președinții acestora în problemele ce privesc comunele, în special, și administrația publică locală, în general;
 • elaborează informări sau propuneri/recomandări către consilii pentru dezvoltare regională, consilii județene, servicii publice deconcentrate, prefecți, autorități ale administrației publice centrale, precum și către orice entitate națională sau internațională, cu privire la problemele care sunt sesizate ACoR;
 • informează Adunarea generală asupra principalelor probleme ce apar în activitatea economico-socială a comunelor și, implicit, în cea instituțională a autorităților administrației publice locale;
 • asigură realizarea drepturilor și obligațiilor ACoR în cadrul organismelor la care este asociată sau afiliată, precum și a măsurilor rezultate din documentele de aderare, afiliere, asociere, colaborare sau cooperare, după caz;
 • poate împuternici una sau mai multe persoane din aparatul executiv, precum și persoane care nu au calitatea de reprezentant al unui membru al ACoR ori sunt străine de Asociație, pentru a exercita atribuțiile prevăzute la p);
 • aprobă acordurile de aderare, afiliere, asociere, colaborare sau cooperare, după caz, la organizații naționale; aprobă înființarea de ligi, potrivit prevederilor a 7 alin. (1) lit. f) teza a doua;
 • stabilește și analizează indicatorii de performanță a filialelor județene;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul statut sau stabilite de Adunarea generală.