SESIUNILE ADUNĂRII GENERALE ACoR

Adunarea generală se întrunește în sesiune ordinară, anual, și în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ACoR sau la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Consiliului director.

ȘEDINȚELE CONSILIULUI DIRECTOR AL ACoR

Consiliul director se întrunește, în ședință ordinară, semestrial și, în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la inițiativa a cel puțin o treime din numărul membrilor săi, inițiativă fundamentată și prezentată în scris președintelui ACoR.

A 27-A SESIUNE ORDINARĂ

11 – 14 februarie 2024

În perioada 11 – 14 februarie 2024, în Sala Grand Ballroom a Hotelului JW Mariott, a avut loc Adunarea generală a ACoR, în cea de-a 27-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară pe semestrul I/2024.

mai multe detalii → programul activităților → galerie video →

Sesiuni ordinare anterioare