Comune membre

Rezultatele alegerilor autorităților administrației publice locale 2016
Număr primari realeși 2129 74,39%
Număr primari  la primul mandat 733  25,61%
Număr total U.A.T.-uri 2862 100%
Reprezentarea femeilor şi a bărbaţilor în alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale
 Femei 159 5,56%
 Bărbați 2702 94,41%
Rezultatele comparative ale alegerilor autorităților administrației publice locale 2012 – 2016

 

ROMÂNIA COMUNE ORAȘE MUNICIPII TOTAL
   %    %    %
0  1  2  3  4  5  6  7
  Număr u.a.t.  2862  89,97  216  6,79  103  3,23  3181
Suprafața – km²  207705,74  87,13  20797,30  8,72  9893,43  4,15  238396
Nr. locuitori   9262851.00   46,05   2073465   10,31   8780237   43,65   20116553