Modele documente

Model de evidență a obligațiilor din acorduri de cooperare

Model de evidență a obligațiilor financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrățire sau de aderare a comunei la asociații interne organizate la nivel național ori la organizații internaționale cu personalitate juridică, hotărâte de autoritățile deliberative, în condițiile legii, suportate din bugetul local al comunei.

Statutul Filialei Județene a Asociației Comunelor din România