Liga Primarilor Fotbaliști din cadrul Asociației Comunelor din România

     Liga Primarilor Fotbaliști din cadrul Asociației Comunelor din România, denumită în continuare LPFC, se constituie din persoane fizice de gen masculin care sunt primari la nivelul unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației Comunelor din România, identificată în continuare prin abrevierea ACoR.

     LPFC este înființată în scopul dezvoltării practicării jocului de fotbal la nivelul comunelor din România, în conformitate cu valorile Asociației Comunelor din România.

    În data de 3 octombrie 2022, președinte al Ligii Primarilor Fotbaliști a fost ales domnul Nicolae BEG, primarul comunei Marga, județul Caraș-Severin.

     În luna mai 2023, în baza adeziunilor depuse, Liga Primarilor Fotbaliști din cadrul ACoR are următorii membri:

Membri
Activități Evenimente Statutare