Activitățile prin cooperare desfășurate de filialele judetene ale Asociației Comunelor din România

Cele mai multe comune din România au mari probleme de funcționare, de furnizare către populație a serviciilor încredințate prin lege. Asociația Comunelor din România a făcut permanente presiuni asupra autorităților centrale pentru acordarea prin bugetul de stat a unui buget de funcționare pentru fiecare comună, buget care să permită și angajarea unui număr suficient de funcționari publici, care să fie și plătiți pe măsura activității depuse.

Din păcate, aceste demersuri nu au înregistrat și rezultale așteptate, primarii de comune fiind nevoiți să se descurce cu un aparat propriu redus numeric și foarte prost remunerat care însă trebuie să furnizeze către populație aceleași servicii ca un municipiu sau oraș (autoritățile locale din România sunt constituite din 103 municipii plus cele 6 sectoare ale capitalei țării – București, 206 orașe și 2862 de comune, la care se adaugă și 41 de județe).

Drept urmare, Asociația Comunelor din România, în calitatea sa de entitate reprezentativă pentru comunele membre din România, a căutat în permanență să identifice noi modalități pentru comune de a furniza servicii către populație la cea mai înaltă calitate posibilă în condițiile administrației publice locale actuale.

Una din variantele avute în vedere de către ACoR în acest demers a plecat de la existența celor 41 de Filiale județene ale Asociației Comunelor din România înființate deja și de la existența și experiențele Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI).

Avându-se în vedere că un ADI se constituia prin dreptul unităților administrativ teritoriale de a colabora și a coopera în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori a furnizării în comun a unor servicii publice, mai ales beneficiind de  finanțare din partea Uniunii Europene, reprezentanții Asociației Comunelor din România au preluat această idee gândindu-se să-i generalizeze sfera de aplicare.

În această tendință s-a numărat și colaborarea cu Ministerul Finanțelor Publice, prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern – UCAAPI, care, în parteneriat cu ministerele finanțelor din Franța și Austria, au desfășurat un proiect finanţat din fonduri europene, menit să contribuie la reforma administrației publice locale. Acest proiect a fost o noutate absolută în abordarea problemelor care există la nivelul administrației publice locale mai ales în ceea ce privește soluția propusă.

Această  inițiativă inovativă demarată în 2008 produce deja efecte, dar este încă într-o perioadă de căutări. Scopul este de îmbunătățire a cadrului legislativ, de identificare a celei mai bune variante de funcționare a serviciilor publice locale, de a reforma administrația publică locală prin introducerea posibilității de a exercita anumite funcțiuni ale administrației publice locale prin cooperare.

Documente standard pentru exercitarea auditului public intern prin cooperare

FOARTE IMPORTANT! AUDITUL PUBLIC INTERN LA COMUNE – EFICIENȚĂ, EFICACITATE și ECONOMICITATE

Asociația Comunelor din România a contribuit decisiv la crearea acestei soluții prin modificarea art. 24 alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, care prevede acum că „Instituţiile publice locale, …, precum şi cele care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru asigurarea integrală a cheltuielilor secţiunii de funcţionare cooperează pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale, cu precădere în domeniile ce privesc activităţile de control, audit, inspecţie, pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică sau prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară înfiinţate potrivit legii”. Toate aceste activități ar trebui să fie efectuate după principiul celor 3E: eficiență, eficacitate și economicitate. Astfel se realizează la nivelul administrației publice locale o eficientizare evidentă în utilizarea fondurilor publice.

Asociația Comunelor din România, a reușit să dobândească statutul de utilitate publică în 2008 și a creat structuri județene, respectiv filiale județene, putând implementa această prevedere legală și sprijinind controlul local al autorităților publice.

Practic, prin acest articol de lege se creează premisele ca, la nivelul structurilor județene ale structurilor asociative ale autorităților locale, cu personalitate juridică, recunoscute ca având utilitate publică, să se poate organiza și exercita activități, în scopul de a realiza anumite atribuții stabilite prin lege autorităților locale. Cum Asociația Comunelor din România are înființate astfel de structuri județene, respectiv Filialele județene ale ACoR, s-a trecut la implementarea acestui articol prin exercitarea prin cooperare a auditului public intern, a urbanismului, a contabilității, etc, de către mai multe comune din fiecare județ care semnau un „Acord de cooperare” în acest sens.

Astfel, la 31 decembrie 2022, în 29 de județe ale României, ACoR exercită prin Filialele județene, activitatea de audit public intern prin cooperare, către comunele membre din județ. Astfel, un număr de 1745 de comune din 2862 existente la nivelul întregii țări, aproximativ 61%, sunt beneficiare ale acestui sistem inovativ.

De asemenea, pe lângă activitatea de audit public intern, Filialele județene ale ACoR exercită alte activități prin cooperare, printre care enumerăm activitatea financiar contabilă, activitatea de relații cu publicul și activitatea administrativă, urbanismul si amenajarea teritoriului, etc.

Structurile de audit public intern de la filialele județene

Persoane de contact din cadrul departamentelor de audit public intern existente la nivelul filialelor județene ale Asociației Comunelor din România

Nr crt Județ Nume auditor intern Funcția Adresă e-mail
 1 Alba Liana-Georgeta OBEROFER Șef serviciu audit public intern [email protected]
[email protected] 
 2 Argeș Aurel TOCILA Șef serviciu audit [email protected] 
 3 Bacău Cipriana HRISCU Consilier [email protected]
 4 Bihor Daniela-Crina PETRUȚ Șef compartiment audit public intern [email protected]
 5 Bistrița-Năsăud Adrian SOLCAN Coordonator compartiment audit [email protected]
 6 Botoșani        Petronela ANIȚULESEI Șef compartiment audit [email protected]       
 7 Brașov Laurențiu MODIGA Președinte executiv [email protected]
 8 Brăila Georgeta VIZUROIU        Coordonator compartiment audit [email protected]
 9 Buzău Maria GALBENU Coordonator compartiment audit [email protected]
 10 Călărași Marian FLORESCU Coordonator audit [email protected]
 11 Cluj Sergiu POTRA Coordonator compartiment audit [email protected]
 12 Constanța Silvia IORDACHE Șef serviciu audit [email protected] 
 13 Dâmbovița Marius-Florin DUMITRESCU Director DAPIEC [email protected] 
 14 Galați Marlena-Angelica IORDACHE Auditor intern [email protected] 
 15 Hunedoara Iuliana-Rozalia TOMODAN Șef compartiment audit [email protected]
 16 Iași Ioana-Livia MANEA Director Direcție de audit public intern [email protected] 
 17 Maramureș Sabin SISERMAN Șef birou audit [email protected] 
 18 Mehedinți Florin-Cosmin BĂLOI Director audit [email protected]
 19 Neamț Felicia OIȚĂ Șef serviciu audit public intern [email protected]
 20 Olt Dan-Ionuț RAICEA Coordonator direcție audit [email protected] 
 21 Prahova Elena STATE Coordonator compartiment audit [email protected]
 22 Sălaj Anca MOIGRĂDAN Șef compartiment audit, interimar [email protected] 
 23 Sibiu Maria-Daniela PIȘTĂNILĂ Șef compartiment audit [email protected]
 24 Suceava Stela ACATRINEI Șef compartiment audit [email protected] 
 25 Teleorman Aurelia AFUMATU Coordonator [email protected]
 26 Timiș Petriea SADOVAN Șef compartiment audit [email protected] 
 27 Tulcea Mihaiță-Antonel IONAȘCU Șef birou audit audit [email protected] 
 28 Vaslui Radu-Dimitrie VISU Director direcție audit [email protected]
 29 Vrancea Dorina SĂPUNARU Șef compartiment audit [email protected]

Situație comune beneficiare

Număr comune beneficiare de audit public intern prin cooperare per județ – 31 decembrie 2022

Nr crt Județ Număr comune beneficiare de audit public intern
 1 Alba 56 + 1 oraș
 2 Argeș 71 + 1 oraș
 3 Bacău 36
 4 Bihor 77 + 1 oraș
 5 Bistrița-Năsăud 47
 6 Botoșani 59 + 1 oraș
 7 Brașov 25 comune din Brașov și 16 comune din Covasna + 1 oraș
 8 Brăila 40
 9 Buzău 72 + 1 oraș
 10 Călărași 48 comune din Călărași și 1 comună din Ialomița + 2 orașe
 11 Cluj 72
 12 Constanța 48
 13 Dâmbovița 79 + 3 orașe
 14 Galați 58
 15 Hunedoara 48
 16 Iași 68 + 2 orașe
 17 Maramureș 38
 18 Mehedinți 46 + 2 orașe
 19 Neamț 70 comune din Neamț și 7 comune din Harghita + 2 orașe
 20 Olt 76 comune din Olt și 9 comune din Vâlcea
 21 Prahova 66
 22 Sălaj 44
 23 Sibiu 42 comune din Sibiu și 59 comune din Vâlcea + 3 orașe
 24 Suceava 48
 25 Teleorman 50 comune din Teleorman și 1 comună din Ilfov
 26 Timiș 70 comune din Timiș și 5 comune din Arad + 2 orașe
 27 Tulcea 46
 28 Vaslui 81 + 1 oraș
 29 Vrancea 66
  TOTAL 1.745 comune și 23 orașe

Registrul auditorilor interni de la nivelul filialelor județene ale Asociației Comunelor din România – noiembrie 2018

Nr. crt. Judeţul*) Prenumele şi numele auditorului intern Codul de identificare a auditorului intern – C.I.A.I.
A B C H
1 ALBA Elena-Sorina CĂRĂȘILĂ AB/01
2 Alexandra-Georgiana NEGREA AB/02
3 Dan – Antonin BONCUȚ AB/03
4 Iuliana – Liliana BRICIU AB/04
5 Corina – Elena CIUBEAN AB/05
6 Ioan Ovidiu CUNȚAN AB/06
7 Mariana DUMITRAȘ AB/07
8 Viorica – Mihaela HAȚEGAN AB/08
9 Ramona GEOZA AB/09
10 Cristina MUTU AB/10
11 Liana – Georgeta OBEROFER AB/11
12 Adina – Corina POPARADU AB/12
13 Ioana Delia ȘIMON AB/13
14 ARGEȘ Aurel TOCILA AG/01
15 Adrian BARAITARU AG/02
16 Laurențiu-Anton MERCAN AG/03
17 Radu STĂNESCU AG/04
18 Emil FULGER AG/05
19 Bogdan George TOCILĂ AG/06
20 Daniel-Marius MĂSGACIU AG/07
21 Mădălina-Mihaela NEACȘA SERAFIMESCU AG/08
22 Gabriel CIUBUC AG/09
23 Cristiana TOCILĂ AG/10
24 Eduard-Marian DUMITRU AG/11
25 Nicoleta BĂRĂITARU AG/13
26 BIHOR Daniela-Crina PETRUȚ BH/01
27 Daniela-Doina BLAGA BH/03
28 Liana PUȘCĂU BH/04
29 Emil LUPĂU BH/05
30 Mariana-Lenuța IGNA BH/06
31 Otilia-Ramona VESA BH/07
32 BISTRIȚA NĂSĂUD Marius Adrian SOLCAN BN/01
33 Adina Diana BUCUR BN/02
34 BOTOȘANI Petronela ANIŢULESEI BT/01
35 Laurențiu Constantin BOAMBĂ BT/02
36 Larisa Florentina BOMPA BT/03
37 Loredana CĂLIN BT/04
38 Daniela CHIRILĂ BT/05
39 Simona-Costela MATEESCU BT/06
40 Lăcrămioara HRIŢULEAC BT/07
41 Maria IRIMESCU BT/08
42 Dănuț IRIMIA BT/09
43 Bogdan-Adrian POPOVICI BT/10
44 Alexandra Mihaela PRELIPCIANU BT/11
45 Mariana SAVA BT/12
46 Mirela Cristina STRÎMBU BT/13
47 Bogdan Ciprian VATAVU BT/14
48 Roxana-Gabriela CIURARIU BT/15
49 Alexandra PUȘCAȘU BT/16
50 Nelia ZAHARIA BT/17
51 Filofteia-Florica TOFAN BT/18
52 Iuliana IGNAT BT/19
53 Adina-Cosmina MARINCIUC BT/20
54 BRAȘOV Ecaterina CODĂU BV/01
55 Georgeta-Maria MODIGA BV/02
56 Delia-Georgiana IONESCU BV/03
57 Anca-Cristina ȘESAN-PERȘENARU BV/04
58 Cristina SOLOMON BV/05
59 Felicia DAVID BV/06
60 Alina CORNESCHI BV/07
61 Ionela-Roxana STĂNESCU BV/08
62 Rareș-Gheorghe CHELMEA BV/09
63 BRĂILA Violeta-Gabriela FLUTURAȘ BR/01
64 Dobrița GOREA BR/02
65 Georgeta VIZUROIU BR/03
66 Silvia-Rodica CĂRBUNARU BR/04
67 Mihaela-Lilica VLAD BR/05
68 BUZĂU Maria GALBENU BZ/01
69 Mariana ANDREI BZ/02
70 Claudia RĂDULESCU BZ/03
71 Mihaela ANDREI BZ/04
72 Georgiana GAVRILĂ BZ/05
73 Stelică DRĂGULIN BZ/06
74 CĂLĂRAȘI Ștefan LUPU CL/01
75 Marian-Petruș FLORESCU CL/02
76 Rodica SAVU CL/03
77 Cătălin URSU CL/04
78 Cătălin PARVU MATEESCU-PÂRVU CL/05
79 Cristina-Alexandrina HORODNICEANU CL/06
80 Ștefan LUPU CL/06
81 Vasilica CIOCÎRLAN CL/07
82 CLUJ Olimpia CURTEAN CJ/01
83 Vlad-Emanuel HARAGUȘ CJ/02
84 Olivia-Despina JISA CJ/03
85 Ligia-Maria PUSCAL CJ/04
86 Eugen-Simion POP CJ/05
87 Sergiu POTRA CJ/06
88 Diana-Cosmina OARGA CJ/07
89 Ioachim VANCEA CJ/08
90 Cosmina-Marilena SIMON CJ/09
91 Florin-Adrian MĂRGINEAN CJ/10
92 CONSTANȚA Silvia-Jana IORDACHE CT/01
93 Dobrița IOANEI CT/02
94 Cristache IOANEI CT/03
95 Cornelia STANCU CT/04
96 Carmen TOMA CT/05
97 DÂMBOVIȚA Marius-Florin DUMITRESCU DB/01
98 Claudia PETRESCU DB/02
99 Viorica VĂCĂRESCU DB/03
100 Cornelia GAVRILAȘ DB/04
101 Constanța-Cornelia STANCU DB/05
102 Mădălina GAVRILĂ DB/06
103 Nicolae-Ninel SAVU DB/07
104 Cristina-Virginia VLĂDOIU DB/08
105 Elena VOINEA DB/09
106 Daniela-Mădălina BĂLAȘA DB/10
107 Cristina ALEXE DB/11
108 Laura BURTOIU DB/12
109 Maria-Mădălina ȚAPU DB/13
110 Laurenția-Mirela RUSU DB/14
111 Vilsan GHEORGHE DB/15
112 Daniela VLĂDOIU DB/16
113 Ioana-Ștefania HÂNSU DB/17
114 Andreea NEACȘU DB/18
115 GALAȚI Marlena-Angelica IORDACHE GL/01
116 Ionuț LAȚCAN GL/02
117 Elena POTÎRNICHE GL/03
118 Aurelia-Daniela VRÂNCEANU GL/04
119 HUNEDOARA Iuliana-Rozalia TOMODAN HD/01
120 Ioan-Sorin SABOU HD/02
121 Ioan-Ștefan SIRBU HD/03
122 Raluca-Roxana CRAINIC HD/04
123 Roxana-Marinela SALA HD/05
124 Andreea-Mihaela DANCIU HD/06
125 Ioana-Maria CAPSA HD/07
126 Andreea-Florina MOS HD/08
127 Cătălina-Adriana IEVUTA HD/09
128 IAȘI Ioana-Livia MANEA IS/01
129 Mihaela CATARCIUC IS/02
130 Marcela Dana CARP CARARE IS/03
131 Daniela CORNESCU IS/04
132 Iulia-Vasilica COSTAN IS/05
133 Ion-Florentin ENEA IS/06
134 Maria GHIVIRIGĂ IS/07
135 Laura GRĂDINARU IS/08
136 Andra-Elena HARAGA IS/09
137 Daniela IVAN IS/10
138 Sandina-Nadia LIVINȚ IS/11
139 Larisa LUNGU IS/12
140 Camelia NICULAE-GRIGIRESCU IS/13
141 Marius-Costel POPA IS/14
142 Monica POPA IS/15
143 Cătălin POTÎRNICHE IS/16
144 Cătălina-Geanina ȘURUBARU IS/17
145 Georgeana TROFIN IS/18
146 Mihai-Liviu VASILIU IS/19
147 Alexandru VRABIE IS/20
148 Bogdan-Paul ZLĂVOG IS/21
149 MARAMUREȘ Mariana-Alina PASERE MM/01
150 Alina-Elena POP MM/02
151 Sabin Romi SISERMAM MM/03
152 Gabriel GOLOGNA MM/04
153 Cornelia LIBOTEAN MM/05
154 Vasile DEAC MM/06
155 MEHEDINȚI Liana-Antoanela CIOBOTEA MH/01
156   MH/02
157 Viorel GURGU MH/03
158 Andreea-Mihaela ALDESCU MH/04
159 Ileana NEGOIȚESCU MH/05
160   MH/06
161 Daniela Delia POPESCU MH/07
162 Floriana PUICAN MH/08
163 Ramona PĂSAT MH/09
164 Georgeta-Ramona SFRÂNCIOG MH/10
165 Cornel ȘONTEA MH/11
166 Ionela TRANCOTĂ MH/12
167 Mihail Eleodor ȚEPELUȘ MH/13
168 Ana VĂIDIANU MH/14
169 Grațiela PLĂCINTARU MH/15
170 Andreea-Mihaela MIU MH/16
171 NEAMȚ Petrică FEOPENTA NT/01
172 Mihai BÎCĂ NT/02
173 Maria-Daniela BURGHELEA-HANDARIC NT/03
174 Dumitrița CRISTEA NT/04
175 Felicia OIȚĂ NT/05
176 Emanuela-Alina VASILIU NT/06
177 Eduard ZAUR NT/07
178 Elena POPA NT/08
179 Leonard ROBU NT/09
180 Anca-Mihaela MEREU NT/10
181 Paul-Eduard BALAȘA NT/11
182 Andreea-Iulia-Beatrice CHIPERI NT/12
183 Alice Lăcrămioara MACHEDON NT/13
184 Radu ȚUȚU NT/14
185 Constantin-Iulian POPA NT/15
186 Mihaela SUCIU NT/16
187 Angela VIERU NT/17
188  Gabriela VÎRGĂ NT/18
189 OLT Alexandru-Adrian RAICEA OT/01
190 Alexandru-Florin OPRIȚESCU OT/02
191 Ana-Maria STAN OT/03
192 Dan-Ionuț RAICEA OT/04
193 Ionelia FĂUNICĂ OT/05
194 Laura-Florentina TITIRIGĂ OT/06
195 Maria TĂNASE OT/07
196 Marian-Cristian LUȚĂ OT/08
197 Mădălin-Adrian PĂNESCU OT/09
198 Ștefănel NIȚU OT/10
199 Gabriel-Alexandru VOICA OT/11
200 Valentin-Ion NIȚĂ OT/12
201 PRAHOVA Daniela ȚONE PH/01
202 Elena STATE PH/02
203 Alina-Elena OBOGEANU PH/03
204 Gabriela- Andreea OPRESCU PH/04
205 Mirela-Norica BURLACU PH/05
206 Adriana-Georgeta BÎTIESCU PH/06
207 Cristina-Maria RADU PH/07
208 Ligia-Veronica FADEL PH/08
209 Anca-Marina ALEXE PH/09
210 Alexandra DUMITRICĂ PH/10
211 Valentin-Mihai NEȚOI PH/11
212 Smaranda ILIE PH/12
213 SĂLAJ Magdalena BEKO SJ/01
214 Alexandra IENCIU SJ/02
215 Diuta MATEI SJ/03
216 Anca MOIGRADAN  SJ/04
217 Aurora Maria POP SJ/05
218 Roxana RĂCĂȘAN SJ/06
219 SIBIU Adriana-Maria MIRCEA SB/01
220 Gabriela IERNUȚAN SB/02
221 Adriana BĂNICIOIU SB/03
222 Alina-Elena DORDEA SB/04
223 Maria TELEBUS SB/05
224 Irina-Ana GHIȚĂ SB/06
225 Bogdan-Florin POP-NIȚOI SB/07
226 Marian UDREA SB/08
227 Alin-Marian ANGHELUȘ SB/09
228 SUCEAVA Stela ACATRINEI SV/01
229 Ancuța SCRIPCĂ SV/02
230 Larisa-Delia IORDACHE SV/03
231 Anastasia CIUHAN SV/04
232 Cristina-Elena ANTON SV/05
233 Petruș-Gabriel FRON SV/06
234 Doina OLAR SV/07
235 Georgeta-Petronela ȘERCAN SV/08
236 Nicoleta-Loredana NIȚULESCU SV/09
237 Marinela GALAN SV/10
238 ALina-Elena BOLOHAN SV/11
239 Letiția-Simona MOROȘAN SV/12
240 TELEORMAN Floarea STUPARU TR/01
241 Aurelia AFUMATU TR/02
242 Tudor-Bogdănel RADU TR/03
243 Lidia-Mihaela POTBĂNICEANU TR/04
244 Cristina-Mihaela NEGRILĂ TR/05
245 Steluța ȚONE TR/06
246 Anca-Cristina-Maria GROSNEANU TR/07
247 Lidia-Ramona ROMAN TR/08
248 Adelina DINA TR/09
249 TIMIȘ Petriea SADOVAN TM/01
250 Lucian-Ioan BRATU TM/02
251 Grigore CURESCU TM/03
252 Irina-Loredana ARDELEAN TM/04
253 Mariana FĂT-ROMANIȚAN TM/05
254 Nelu GLUJDEA TM/06
255 Ioan-Pavel ANCAȘ TM/07
256 Adrian-Ioan BOCA TM/08
257 Andreea-Mădălina MITRAN TM/09
258 Mihaela POPEIU TM/10
259 Alina WYHNALEK TM/11
260 Alina-Marian ROVENȚA TM/12
261 Claudia CIOGOLEA TM/13
262 Daiana-Lavinia FĂGĂRAȘ-ȚIGRIȘ TM/14
263 Mihaela-Ioana MARC TM/15
264 Adriana BUSUIOC TM/16
265 Ilie BADEA TM/17
266 Mihaela-Liana LUPU TM/18
267 Simona-Adriana APOSTOL TM/19
268 Viorica GOZOB TM/20
269 Alina CRIȘMARIU TM/21
270 Alina-Elena MĂLDĂRESCU TM/22
271 Angela-Andreea POPESCU TM/23
272 Rodica-Stela PETERI TM/24
273 TULCEA Mihăiţă-Antonel IONAŞCU TL/01
274 Laura-Alexandrina HIZANU TL/02
275 Marcel-Ciprian CURELARU TL/03
276 Mihaela PLĂEŞU TL/04
277 Petrică BÂRSAN TL/05
278 Silviu-Dan RUSU TL/06
279 VASLUI Radu-Dimitrie VISU VS/01
280 Magdalena TESU VS/02
281 Cristian-Constantin BECHEA VS/03
282 Alina TĂNASE VS/04
283 Oana DAFINEI VS/05
284 Adriana-Elena POPA VS/06
285 Andreea-Georgiana BĂNCILĂ VS/07
286 Eduard-Constantin BUZATU VS/08
287 Alexandru NIȚĂ VS/09
288 VRANCEA Maricica-Olivia COMAN VN/01
289 Dorina SAPUNARU VN/02
290 Nicoleta IACOBEȚ VN/03
291 Mihai-Adrian MOGLAN VN/04
292 Gabriela PRICOPIE VN/05
293 Mirela STANCIU VN/06
294 Cristian-Iulica DUMITRACHE VN/07
295 Mihaela POGAN VN/08
296 Adrian BADIU VN/09
297 Gina SAVA VN/10