Proiectul Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale” Cod MySMIS 130587, Cod SIPOCA 750

06.07.2022 – Achiziționarea Serviciilor privind organizarea atelierelor de lucru, servicii privind organizarea de evenimente, închiriere sală și transport participanți în cadrul proiectului –  Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale” Cod MySMIS 130587, Cod SIPOCA 750 a fost publicată.

Număr anunț – ADV1302493
Data publicării – 06.07.2022 15:28
Data limita depunere oferte: 29.07.2022 ora, 10:00

Proiectul „Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, cod PNP002

21.12.2020 – A fost lansată procedura de atribuire privind achiziționarea serviciilor de promovare. Puteți descărca mai jos „Documentația de atribuire în vederea achiziționării de servicii de promovare (creație și difuzare spot-uri TV)”.

Proiectul „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT ACoR”

Documentația de atribuire în vederea achiziționării de servicii privind organizarea de evenimente în cadrul proiectului „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT A.Co.R.

Proces verbal al ședinței de deschidere a ofertelor-Achiziționarea serviciilor privind organizarea de evenimente

Erata nr.1 – Anunt organizare evenimente – Poca 238_111983.pdf

Anunț de publicitate prin achiziționarea serviciilor privind organizarea de evenimente în cadrul proiectului „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT A. Co. R. – cod SIPOCA 238/cod MySMIS 111983

Documentație de atribuire  cazare-transport Durban, Republica Africa de Sud

Documentația de atribuire în vederea achiziționării de servicii servicii hoteliere (intern și internațional) și de transport aerian/rutier de pasageri (internațional).

Documentația de atribuire pentru servicii hoteliere și de transport

Răspuns cerere de clarificări din 14.03.2019.

Data postării: 12.03.2019

3. Documentație de atribuire privind a chiziționarea serviciilor de dezvoltare de software în cadrul proiectului „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT A.Co.R.” Cod SIPOCA 238/ SMIS2014+ 111983.

Data postării: 09.01.2019

Documentația de atribuire pentru achiziția de software în cadrul proiectului 111983

01.02.2019 – Declarație privind operatorii economici participanți la procedura de atribuire ce are ca obiect: Achiziționarea Servicii de dezvoltare software în cadrul proiectului Proiectul „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT A.Co.R.”. Cod SIPOCA 238/ SMIS2014+ 111983Cod SIPOCA 238/ SMIS2014+ 111983

Proiectul „Măsuri integrate pentru comunitate”– POCU/18/4.1/103133 – Beneficiar – Asociația Comunelor din România, Partener 2

Documentatia de atribuire

În vederea atribuirii contractului de achiziție publică ce are ca obiect:”Achiziția de servicii de catering în cadrul proiectului – Măsuri integrate pentru comunitate – POCU/18/4.1/103133 – Beneficiar – Asociația Comunelor din România, Partener 2)

Documentatia de atribuire
Data postării: 07-05-2018

În vederea achiziționării de servicii servicii hoteliere (intern și internațional) și de transport aerian/rutier de pasageri (internațional)