FILIALELE JUDEȚENE ALE ACOR

Credem cu tărie că membrii noștri sunt cea mai mare valoare a ACoR. Suntem deja peste 2200 de comune din toate județele, iar împreună suntem mai puternici.

Ierarhia filialelor județene la indicatorul plata cotizației anuale pentru anul …

 

Documente standardizate pentru Adunările generale ale filialelor județene

Hotărâri

HOTĂRÂREA privind stabilirea numărului și a structurii pe funcții a Consiliului director al Filialei Județene ……….. a Asociației Comunelor din România

HOTĂRÂREA privind alegerea membrilor Consiliului director al
Filialei Județene ………… a Asociației Comunelor din România

HOTĂRÂREA privind aprobarea modificării și completării statutului Filialei Județene …………………  a Asociației Comunelor din România

STATUTUL Filialei Județene ………. a Asociației Comunelor din România

HOTĂRÂREA privind înaintarea cererii în vederea atestării, de către Ministerul Finanțelor, prin UCAAPI, a Filialei Județene …………………  a Asociației Comunelor din România pentru asigurarea funcției de audit public intern în sistem de cooperare

Decizii

DECIZIA privind alegerea pe funcții a Consiliului director al Filialei Județene …………………  a Asociației Comunelor din România

Dispoziții

DISPOZIȚIA privind desemnarea persoanelor care asigură lucrările de secretariat în cadrul Adunării generale, în sesiune extraordinară, a Filialei Județene………………. a Asociației Comunelor din România

DISPOZIȚIA privind desemnarea membrului supleant în cadrul Consiliului director al Asociației Comunelor din România

PROCES-VERBAL al sesiunii extraordinare a Adunării generale
a Filialei Județene ………………………… a Asociației Comunelor din România

Model buletin de vot alegere președinte al Filialei Județene …………….. a Asociației Comunelor din România

 

Hotărârea Adunării generale a ACoR nr. 3 din 24 februarie 2001 privind constituirea filialelor județene ale ACoR

Hotărârea nr. 3 din 24 februarie 2001

HARTA COMUNELOR ROMÂNIEI

OBLIGAȚIILE FINANCIARE ANUALE CĂTRE ACoR valabile începând cu 01.01.2023

Contul pentru plata obligațiilor financiare către ACoR:

  • Cont IBAN: RO79RZBR0000060022190243
  • Banca: Raiffeisen Bank, sucursala București
  • Beneficiar: Asociația Comunelor din România
  • CIF: 10747683
Nr. Locuitori Cotizația anuală
  • până la 1.500, inclusiv
1.300 RON
  • între 1.501 și 3.000, inclusiv
1.450 RON
  • între 3.001 și 5.000, inclusiv
1.600 RON
  • între 5.001 și 10.000, inclusiv
1.800 RON
  • între 10.001 și 20.000, inclusiv
2.000 RON
  • între 20.001 și 50.000, inclusiv
2.200 RON