Cine suntem

Asociația Comunelor din România

2200+

5000+

25+

15+

Urmărim interesele comunelor

Asociaţia Comunelor din România a fost înfiinţată în anul 1997, ca o asociaţie de autorităţi locale, având ca membri comunele din România. Asociaţia Comunelor din România a fost declarată ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008.

Viziunea și valorile Asociației Comunelor din România

A proape de oameni şi împreună cu oamenii la rezolvarea treburilor publice locale.

C apacitatea de dezvoltare a unui parteneriat durabil cu celelalte structuri asociative ale administraţiei publice locale în vederea promovării a ceea ce ne este comun, fără să renunţăm la ceea ce ne diferenţiază, astfel încât să atingem standardele de dezvoltare impuse de integrarea europeană.

O ferirea posibilităţii pentru fiecare comună din cadrul asociaţiei noastre de a-şi construi şi afirma identitatea locală în spaţiul naţional, european şi nu numai.

R esponsabilitatea şi unitatea în diversitate, chezăşia succesului nostru.

Participare Activă

Participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ care vizează interesele comunelor prin realizarea unui parteneriat activ şi constant cu administraţia publică judeţeană şi administraţia publică centrală.

Mișcare pentru Progres

Realizarea unor acţiuni în comun cu Mişcarea pentru Progresul Satului Românesc şi, implicit, cooperarea cu aceasta în vederea editării revistei lunare „Albina românească”.

Strategii de Dezvoltare

Implementarea strategiilor şi a programelor pentru stimularea dezvoltării sociale şi economice, echilibrate şi durabile a mediului rural, în vederea eliminării accelerate a diferenţelor de civilizaţie faţă de mediul urban.

Formare și Perfecționare

Mobilizarea la activități pentru formarea și perfecționarea aleșilor locali și a funcționarilor publici care să confere administrației publice locale eficiență și dinamică.

Parteneriate Viabile

Atragerea de investiţii prin crearea de parteneriate viabile între administraţia publică locală a comunelor, societatea civilă şi mediul de afaceri.

Reprezentarea Intereselor

Reprezentarea unitară a intereselor comunelor în raporturile cu administraţia publică centrală, organizaţii neguvernamentale şi terţi de pe plan intern şi internaţional.

organe de Conducere

Consiliul director se compune din 41 de membri și din 41 de supleanți. Președintele unei Filiale Județene a ACoR este membru de drept al Consiliului director. 

În cazul Filialei Județene la nivelul căreia președinte este secretarul general al ACoR, membru de drept în Consiliul director este prim-vicepreședintele filialei respective.

Citește mai departe →

Adunarea generală a ACoR

Adunarea generală se întrunește în sesiune ordinară, anual, și în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ACoR sau la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Consiliului director.

Citește mai departe →

Distincțiile ACoR

În cadrul Adunărilor generale ale ACoR are loc secțiunea dedicată evidențierii persoanelor cu activitate îndelungată în domeniul administrației publice locale din România și Republica Moldova.

Citește mai departe →

Liga femeilor, primari ai comunelor din România

În România sunt 166 de comune cu femei primar. Dintre acestea, 131 comune sunt membre ale Ligii femeilor, primari ai comunelor din România, comunele pe care le reprezintă fiind membre ale Asociației Comunelor din România.

Citește mai departe →