Seminarul național FICE România desfășurat în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2022 la Cumpăna, județul Constanța

Zilele de 29 și 30 septembrie 2022, precum și cea de 1 octombrie 2022, petrecute în urbanizata comună Cumpăna, din județul Constanța, au fost dedicate desfășurării Simpozionului Național Rolul familiei în dezvoltarea și educația tinerilor – experiențe de bună practică în apărarea drepturilor copiilor, simpozion organizat de către Federația Internațională a Comunităților Educative (FICE) România, în parteneriat cu Primăria comunei Cumpăna (reprezentată de doamna primar Ec. Mariana GÂJU) și cu Asociația Comunelor din România (ACoR).
Întâlnirea de o mare ținută intelectuală a avut ca moderatori două personalități de marcă ale domeniului, prof. Gabriela CREȚU(senator și vicepreședinte al FICE România) și as. soc. Cristina-Elena BUMB (șef serviciu Primăria Cumpăna și membru în Comitetul Național FICE România).
Bucurându-se de participarea numeroasă a reprezentanților unor domenii diferite, dar interdependente (administrație publică centrală și locală, învățământ, protecția copilului, plăți și prestații sociale, penitenciar, prevenție și consiliere antidrog), seminarul național a prilejuit dezbaterea temei menționate mai sus de către specialiști din București și din județele Argeș, Constanța, Ialomița, Iași, Neamț și Vaslui.
După înregistrarea participanților și scurta prezentare a fiecăruia dintre aceștia, cuvintele de deschidere a lucrărilor simpozionului au aparținut, în ordine, următorilor vorbitori:

  • Ec. Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, vicepreședinte ACoR și membru în Biroul Comitetului Național al FICE România (a vorbit în general despre simpozionul dedicat familiei și protecției copilului, activitate realizată cu FICE România, „care de 32 de ani este o organizație activistă în acest domeniu drag tuturor”);
  • Prof. Toma MAREȘ, președinte al FICE România (după ce, în 1989, câțiva specialiști au vizitat Satul de vacanță „Pestalozzi” din Elveția, au decis să facă o filială a FICE Internațional, aceasta din urmă fiind înființată în 1948 sub auspiciile UNESCO, apoi a Consiliului Europei; „Acum suntem aici, după 32 de ani – cu transpirație, cu eforturi, dar și cu dorința de-a continua să facem ceva”; a mulțumit celor care în cei 32 de ani „au ținut aprinsă flacăra FICE”);
  • Senator Gabriela CREȚU, vicepreședinte al FICE România (trebuie folosite resursele prezentului pentru a gândi la viitor, deoarece se pornește, în acest mod, de la un punct de vedere realist pentru a demara acțiunile ulterioare; titlul simpozionului este general în prima parte – accentul se pune pe împărtășirea de bune practici în activitățile de implicare a familiei în respectarea drepturilor copiilor și tinerilor);
  • Cristina-Mirela CUCULAȘ, secretar general al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (speră ca prin legile la care se lucrează în prezent să se aloce resurse – la nivel național – pentru crearea de centre de zi și de servicii de prevenire a separării copiilor de familie; deocamdată, resursele sunt doar cele de la nivel local, cele obținute prin colaborare cu autoritățile locale);
  • Petre DINICĂ, director al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități – Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (instituțiile pe care le reprezintă promovează proiecte pentru susținerea persoanelor cu dizabilități; sunt promovate o lege care se referă la dezinstituționalizare și o hotărâre privitoare la dezvoltarea de servicii în comunitate, având drept scop „aducerea persoanelor în nevoie mai aproape de comunitate”).
    Sinteza integrală realizată de Cleopatra RAVARU, D.G.A.S.P.C. Vaslui, poate fi vizualizată accesând link-ul: https://drive.google.com/file/d/1VDPmfmaktkFp9n81B5G-wtQS-ptNYP6R/view?usp=sharing
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.