Vizita de monitorizare în România a delegației Congresului Puterilor Locale și Regionale din Europa (CPLRE)

În perioada 12 – 13 octombrie 2022 a avut loc vizita de monitorizare în România a delegației Congresului Puterilor Locale și Regionale din Europa (CPLRE). În acest context, reprezentanții CPLRE au organizat miercuri, 12 octombrie 2022, o întâlnire de lucru la care au participat reprezentanții structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale: Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Municipiilor din România și Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.

Scopul vizitei de monitorizare este de a identifica evoluțiile înregistrate de România prin raportare la implementarea Recomandării 300 (2011) a CPLRE „Democrația locală și regională în România”.

Discuțiile au vizat o serie de aspecte ce privesc:

  1. Alocarea resurselor financiare autorităților locale, proporțional cu responsabilitățile lor, respectiv asigurarea unei distribuții transparente și echitabile a resurselor între nivelurile central și local;
  2. Mecanismele de consultare a autorităților locale, astfel încât acestea să fie consultate sistematic, în timp util și într-o manieră adecvată, în timpul proceselor de planificare și de luare a deciziilor cu privire la toate problemele care le privesc în mod direct;
  3. Mecanismele de control administrativ și financiar și modul de funcționare a acestora;
  4. Minoritățile naționale și integrarea acestora în comunitățile locale;
  5. Situația refugiaților din Ucraina și intervenția autorităților locale din România în această privință;
  6. Impactul COVID-19 asupra autonomiei locale din România;
  7. Semnarea și ratificarea de către România a Protocolului adițional la Carta europeană a autonomiei locale privind dreptul de a participa la treburile unei autorități locale;
  8. Statutul aleșilor locali, nivelul de compensații financiare, relația cu publicul, tehnologiile etc.

ACoR a fost reprezentată, la această întâlnire de lucru, de către: Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, ofițerul de presă al ACoR, președintele Filialei Județene Sibiu a ACoR, primarul comunei Sadu; Sergiu ȚÂRA, președintele executiv al ACoR; Daniela-Irina ȘOFINEȚI, consilier administrație publică în cadrul ACoR.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.