Întâlnirea de lucru a prim-ministrului României, Nicolae-Ionel CIUCĂ, cu reprezentanții ACoR

Luni, 29 august 2022, reprezentanți ai Asociației Comunelor din România (ACoR) au participat, la Palatul Victoria, la întâlnirea de lucru cu prim-ministrul României, Nicolae-Ionel CIUCĂ.

Discuțiile au vizat o serie de aspecte ce privesc:

 1. prorogarea termenului de aplicare a prevederilor din Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (noua baza de impozitare conform grilei notarilor publici), ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale; astfel, termenul limită privind adoptarea hotărârilor consiliilor locale prin care se stabilesc impozitele și taxele locale pe anul 2023, să fie prorogat până la data de 30 noiembrie 2022, pentru a cuprinde și aplicarea prevederilor art. 491 alin. (11) și alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 2. inventarierea nevoilor reale ale autorităților administrației publice locale de la nivelul comunelor privind necesarul sumelor ce pot face obiectul rectificării bugetare din luna octombrie 2022, astfel încât să se asigure fondurile necesare pentru desfășurarea activității acestora, implicit pentru plata utilităților în cazul instituțiilor de învățământ sau a altor servicii publice de interes local;
 3. finanțarea centrelor comunitare integrate prin Planul Național de Redresare și Reziliență; suplimentarea finanțării posturilor asistenților comunitari.
 4. transmiterea, spre consultare, către structurile asociative ale autorităților administrației publice locale a proiectului noii legi a educației;
 5. salarizarea personalului din administrația publică locală de la nivelul comunelor este la un nivel inferior salarizării personalului de la celelalte categorii de unități administrativ-teritoriale, deși la nivelul comunelor, al orașelor și al municipiilor se  exercită aceleași atribuții, plafonarea indemnizației demnitarilor din administrația publică locală și efectele acestor măsuri, respectiv: incapacitatea absorbției fondurilor europene, diminuarea personalului din aparatul de specialitate al primarului și, implicit, a posturilor cheie (secretar general, contabil, arhitect etc.); s-a evidențiat faptul că nu pot fi aplicate prevederile actelor normative privind acordarea sporurilor funcționarilor publici care lucrează în echipele de proiecte, având în vedere faptul că salariile acestora se raportează la indemnizația viceprimarului; în această situație, prim-ministrul a solicitat Ministerului Finanțelor o analiză a impactului bugetar al acestei măsuri, pe care îl va prezenta coaliției de guvernare, în vederea asumării unei decizii politice în acest sens;
 6. aplicarea, fără a mai proroga termenul de aplicare, a prevederilor art. 210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 7. în ceea ce privește aplicarea măsurilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, respectiv ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative, s-a agreat desfășurarea, în cel mai scurt timp, a unor consultări online pentru dezbaterea proiectului normelor de aplicare a celor două acte normative;
 8. elaborarea unei minute a întâlnirii de lucru dintre prim-ministrul României și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, care să fie pusă la dispoziția structurilor asociative, precum și analiza periodică a gradului de realizare a activităților propuse și agreate.

 

 

ACoR a fost reprezentată, la această întâlnire de lucru, de către:

 • Emil DRĂGHICI, președintele ACoR, primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița;
 • Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, ofițerul de presă al ACoR, președintele Filialei Județene Sibiu a ACoR, primarul comunei Sadu;
 • Dorinel SOARE, președintele Filialei Județene Dâmbovița a ACoR, primarul comunei Niculești;
 • Cosmina-Ramona PANDELE, vicepreședinte al Filialei Județene Prahova a ACoR, primarul comunei Berceni;
 • Elena-Daniela MĂNĂILĂ, primarul comunei Tureni, județul Cluj;
 • Dan CÂRLAN, președintele Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România.

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.