Ateliere de lucru organizate de ACoR în județele Constanța și Maramureș

În data de 12 martie 2021, la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” din municipiul Constanța, a avut loc atelierul de lucru din cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, COD SMIS 130587, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Tora AASLAND fost ministru al cercetării și învățământului superior din Norvegia

Atelierul a beneficiat de prezența a 36 de primari și funcționari publici de la nivelul comunelor din județul Constanța.

Totodată, în data de 20 martie, la atelierul de lucru desfășurat în orașul Vișeu de Sus, din județul Maramureș, au participat 52 de reprezentanți ai comunelor care au contribuit la dezvoltarea și implementarea mecanismelor de coordonare, cooperare și consultare cu MDLPA.

Tora AASLAND fost ministru al cercetării și învățământului superior din Norvegia 1

Temele principale abordate în cadrul celor două evenimente vizează:

  • – Sistematizarea cadrului normativ și îmbunătățirea acestuia în vederea optimizării procesului de consultare/decizional;
  • – Realizarea unei analize în vederea identificării și dezvoltării de mecanisme și instrumente de îmbunătățire a proceselor decizionale;
  • – Dezvoltarea abilităților și a cunoștințelor personalului din administrația publică locală (inclusiv a aleșilor locali) privind dezvoltarea dialogului cu ACoR și, implicit, cu administrația publică centrală.

În urma dezbaterilor din cadrul acestor întâlniri vor rezulta o serie de studii la nivel județean, ce pun bazele unei analize mai ample la nivel regional și național privind modalitățile de îmbunătățire a cooperării și comunicării eficiente atât pe plan intern, în cadrul ACoR, cât și extern cu autoritățile publice centrale

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.