Întâlnirea reprezentanților Asociației Comunelor din România (ACoR) cu domnul CSEKE Attila-Zoltán, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației

Joi, 17 februarie, delegația Asociației Comunelor din România (ACoR), din care au făcut parte: dl Emil DRĂGHICI, președintele ACoR; dl Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, președintele Filialei Județene Sibiu a ACoR și dl Sergiu ȚÂRA, președintele executiv al ACoR, a avut o întâlnire cu ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, CSEKE Attila-Zoltán.

„A fost mai mult decât binevenită această întâlnire, acum în debutul finanțărilor, atât din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și din Programul Național Anghel Saligny. Am solicitat creșterea bugetului fondului local alocat în PNRR, lucru care nu poate fi realizat, dar pe complementaritate pot fi accesate alte investii pentru comune. Programul va debuta în Martie cu accesare finanțare din Aprilie, tot procesul privind accesarea măsurilor va fi pe platforma online. În cadrul Programului Național Anghel Saligny vor fi menținute plafoanele minime și va intra pe finanțare și componenta de gaze.

Așadar, trebuie sa fim pregătiți pentru accesarea finanțărilor cu proiecte mature și din sfera direcțiilor de dezvoltare ale Comisiei Europene privind energia verde, digitalizare și Green deal”, a declarat în urma întâlnirii dl Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, primarul comunei Sadu și președintele Filialei Județene Sibiu a ACoR.

Discuțiile s-au concentrat pe lista cu prioritățile comunelor din România, ce vizează următoarele:

1.Trimiterea spre legiferare a Codului finanțelor publice locale;

2.Alocarea fondurilor din PNRR pentru unitățile administrativ-teritoriale.

ACoR solicită acordarea unei atenții deosebite și realizarea unei analize serioase a valorii investițiilor și a naturii acestora, alocate din PNRR pentru unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul comunelor, raportat la totalul fondurilor alocate.

Un exemplu în acest sens este componenta C10 – Fondul local: I.1 Intervenții pentru mobilitatea urbană verde, I.1.1. Mobilitatea urbană verde – înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, unde se observă o discrepanță evidentă în ce privește bugetele prealocate în prima rundă de atragere de fonduri, respectiv bugetul pentru comune este de aproape 10 ori mai mic decât bugetul alocat orașelor, deși nevoia este invers proporțională;

3. Punerea în aplicare a art. 210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce impune, în regim de urgență, aprobarea Procedurii și metodologiei de aplicare a prevederilor acestui articol prin hotărâre a Guvernului;

4. Exceptarea administrației publice locale, cel puțin la nivelul comunelor, de la preconizata „înghețare a indemnizațiilor demnitarilor pentru anul 2022”;

5. Alocarea de resurse financiare de la bugetul de stat pentru compensarea creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale pentru bugetele locale în anul 2022, ținând seama de cheltuielile aferente anului 2021;

6. A. Modificarea art. 63 alin. (1) lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

„b) învățământul preșcolar: grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20; în mediul rural, grupa se poate constitui cu minimum 5 copii;

c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 25; în mediul rural, clasa se poate constitui cu minimum 5 elevi;

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 30; în mediul rural, clasa se poate constitui cu minimum 5 elevi.”

    B. Completarea art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul cuprinderii în finanțarea de bază a            cheltuielilor privind:

a) salariile conducătorilor microbuzelor școlare;

b) funcționarea microbuzelor școlare, inclusiv cele ce privesc combustibilul și licențele;

c) evaluarea periodică națională a elevilor;

d) bursele elevilor;

e) transportul elevilor;

f) naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar;

g) examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;

h) concursurile școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ;

i) asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat, preșcolari și elevi.

7. Preluarea integrală a cheltuielilor aferente persoanelor cu handicap la nivelul bugetului de stat.

Nu există un criteriu prin care să se poată identifica nevoile de finanțare la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, ceea ce face să nu se asigure plata drepturilor salariale potrivit legii. Cheltuielile trebuie să se regăsească la nivelul unui singur ordonator principal de credite;

8. Reducerea decalajelor unanim recunoscute dintre calitatea asistenței sanitare în mediul rural față de cel urban.

Asociația Comunelor din România, încă din anul 2008, a venit cu propunerea instituirii Programului „Sănătate la sat”;

9. Cooptarea a câte unui reprezentant din partea fiecărei structuri asociative ale autorităților administrației publice locale în:

a) delegația României care negociază cu Comisia Europeană cadrul financiar multianual 2021 – 2027;

b) grupurile de lucru instituite pentru punerea în aplicare a PNRR, în ceea ce privește programele destinate colectivităților locale.

10. Instituirea măsurii de participare la ședințele Guvernului României a reprezentanților structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale – Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Municipiilor din România și Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, în cazurile în care se dezbat probleme privind colectivitățile locale;

11. Reprezentarea Asociației Comunelor din România la nivelul cabinetului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, de către un consilier;

12. Actualizarea Acordului de parteneriat dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Asociația Comunelor din România nr. 73072/548 din 12 septembrie 2013.

De asemenea, în lista cu prioritățile comunelor se afla și adoptarea în regim de maximă urgență a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea procedurii privind încasarea redevenței obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, propunere aprobată în ședința Guvernului din data de 12 ianuarie.

Dl CSEKE Attila-Zoltán i-a asigurat pe reprezentanții ACoR de toată susținerea sa și a subliniat importanța acestor consultări, benefice atât pentru autoritățile centrale, cât și pentru autoritățile publice locale.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.