Anunț de angajare – Filiala Județeană Bacău a ACoR

Filiala Județeană Bacău a ACoR organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante  de auditor intern în sectorul public, cod COR 241306:

 • 1 post de auditor intern, grad principal,
 • 1 post de auditor intern, grad profesional asistent .

A.Probele stabilite pentru concurs sunt:

 1. selecţia de dosare;
 2. proba scrisă;

B.Perioada derularii concursului este 24.05.2022-25.05.2022

 1. Condiţii de desfăsurare a concursului:
 2. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii avizului favorabil- până la data de 18.05.2022;
 3. Interviu pentru obtinerea avizului favorabil-20.05.2022, ora 10:00 ;
 4. Afisarea rezultatului privind obtinerea avizului favorabil-20.05.2022 ora 16:00;
 5. Depunerea dosarelor – până la data de 23.05.2022, ora 15:00;
 6. Proba scrisă – în data de 24.05.2022, ora 10,00;
 7. Interviul – în data de 25.05.2022, ora 10:00;
 8. Locul desfăşurării –sediul Directiei de Audit Public Intern din Str. Pictor Theodor Aman, nr.94 C, et.VI (Casa Albastra ), Bacau .

ETAPA I – Selecţia dosarelor de înscriere la concurs

 • Dosarele candidaţilor se depun la sediul Directiei de Audit Public Intern din Str. Pictor Theodor Aman, nr.94 C,et.VI (Casa Albastra ), Bacau , pana la  23.05.2022, ora 12:00
 • Afişarea listei cuprinzând dosarele admise/respinse – 23.05.2022,ora 13:00;
 • Depunerea contestaţiilor privind lista dosarelor admise/respinse – 23.05.2022 ora 15:00;
 • Afişarea rezultatelor referitoare la soluţionarea contestaţiilor – 23.05.2022, ora 16:00;

ETAPA II – Proba scrisă

 • Proba scrisă în data de 24.05.2022, orele 10:00-13:00, la sediul Directiei de Audit Public Intern din str.Pictor Aman,nr.94 C,et.VI (Casa Albastra), jud. Bacău;
 • Afişarea rezultatelor la proba scrisă  – 24.05.2022, ora 15:00.
 • Depunerea contestaţiilor privind notele acordate la proba scrisă – 24.05.2022, ora 16:00;
 • Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora – 24.05.2022, ora 17:00;

ETAPA III – Interviul

 • Proba orală în data de 25.05.2022, ora 10:00, la sediul Directiei de Audit Public Intern;
 • Afişarea rezultatelor la proba orală – 25.05.2022, ora 13:00;
 • Depunerea contestaţiilor privind notele acordate la proba orală – 25.05.2022, ora 14:00;
 • Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora – 25.05.2022, ora 16:00;
 • Afişarea rezultatelor finale în data de 25.05.2022, ora 17:00.

Pentru condițiile de participare, cerințe și detalii complete vă rugăm să descărcați documentul de mai jos.

Concurs auditor intern – Filiala Județeană Bacău

Detaliile complete privind regulamentul concursului, condiţiile de înscriere, actele necesare înscrierii, obţinerea avizului şefului structurii de audit, condiţiile generale si specifice postului, bibliografia sau orice altă informaţie cu privire la posturile scoase la concurs, pot fi cunoscute la sediul Directiei de Audit Public Intern.

Informațiile suplimentare se pot obține la sediul Directiei de Audit Public Intern, numarul de telefon: 0742472662, sau la adresa de email [email protected]

Preşedinte,

Valentin Manea

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.