Informații financiare

Records 28801 to 28850 of 31186
Județ
Comună
Anul plății
Data plății
Suma încasată
Departamentul armonizare legislativă
CPSG CoR
Cotizația anuală datorată
Suma cuvenită A.Co.R.
Suma cuvenită filialei județene
Cotizaţia anuală majorată
Notificări
 
Vaslui Iana 2024 0 0 0 1070 0 0 0
Vaslui Iana 2023 30/10/2023 1070 450 80 1070 642 428 0 20230103_notificare_nr_2117_VASLUI_IANA.pdf
Vaslui Iana 2022 30/10/2023 900 0 0 900 900 0 0 VS_IANA.pdf
Vaslui Iana 2021 30/10/2023 900 0 0 900 900 0 0 Iana_VS_2019-2021.pdf
Vaslui Iana 2020 18/03/2021 900 0 0 900 900 0 0 IANA_2020VS.pdf
Vaslui Iana 2019 18/03/2021 900 0 0 900 900 0 0 IANA_2019.pdf
Vaslui Iana 2018 24/02/2020 900 0 0 900 900 0 0 Iana.pdf
Vaslui Iana 2017 21/01/2019 900 0 0 900 900 0 0
Vaslui Iana 2016 12/02/2018 900 0 0 900 900 0 0
Vaslui Iana 2015 12/02/2018 900 0 0 900 900 0 0
Vaslui Iana 2014 12/02/2018 700 0 0 700 700 0 0
Vaslui Ibănești 2024 0 0 0 920 0 0 0
Vaslui Ibănești 2023 0 0 0 920 0 0 0 20230103_notificare_nr_2118_VASLUI_IBĂNEŞTI.pdf
Vaslui Ibănești 2022 0 0 0 0 0 0 0 VS_IBĂNEŞTI.pdf
Vaslui Ibănești 2021 0 0 0 750 0 0 0 Ibănești_VS_2018-2021.pdf
Vaslui Ibănești 2020 0 0 0 750 0 0 0 IBĂNEȘTI_2020VS.pdf
Vaslui Ibănești 2019 0 0 0 750 0 0 0 IBĂNEȘTI_2019(2).pdf
Vaslui Ibănești 2018 0 0 0 750 0 0 0 IBĂNEȘTI_2018.pdf
Vaslui Ibănești 2006 20/12/2006 400 0 0 300 150 150 100
Vaslui Ivănești 2024 0 0 0 1070 0 0 0
Vaslui Ivănești 2023 0 0 0 1070 0 0 0 20230103_notificare_nr_2119_VASLUI_IVĂNEŞTI.pdf
Vaslui Ivănești 2022 0 0 0 900 0 0 0 VS_IVĂNEŞTI.pdf
Vaslui Ivănești 2021 0 0 0 900 0 0 0 Ivănești_VS_2020+2021.pdf
Vaslui Ivănești 2020 0 0 0 900 0 0 0 IVĂNEȘTI_2020VS.pdf
Vaslui Ivănești 2019 29/01/2019 900 0 0 900 450 450 0 IVĂNEȘTI_2019.pdf
Vaslui Ivănești 2018 24/12/2018 900 0 0 900 900 0 0 IVĂNEȘTI_2018 + restanțe.pdf
Vaslui Ivănești 2017 24/12/2018 900 0 0 900 900 0 0
Vaslui Ivești 2024 0 450 80 920 0 0 0 20240116_notificare_nr_2460_VASLUi IVEȘTI.pdf
Vaslui Ivești 2023 0 450 80 920 0 0 0
Vaslui Ivești 2022 0 0 0 750 0 0 0
Vaslui Ivești 2021 0 0 0 750 0 0 0
Vaslui Ivești 2020 0 0 0 750 0 0 0
Vaslui Laza 2024 22/01/2024 1070 450 80 1070 535 535 0
Vaslui Laza 2023 08/02/2023 1070 450 80 1070 535 535 0 20230103_notificare_nr_2120_VASLUI_LAZA.pdf
Vaslui Laza 2022 14/11/2022 900 0 0 900 540 360 0 VS_LAZA.pdf
Vaslui Laza 2021 18/05/2021 900 0 0 900 900 0 0 Laza_VS_2020+2021.pdf
Vaslui Laza 2020 18/05/2021 900 0 0 900 900 0 0 LAZA_2020VS.pdf
Vaslui Laza 2019 13/02/2020 900 0 0 900 900 0 0 LAZA_2019.pdf
Vaslui Laza 2018 22/01/2019 900 0 0 900 900 0 0 LAZA_2018.pdf
Vaslui Lipovăț 2024 0 0 0 1070 0 0 0
Vaslui Lipovăț 2023 13/02/2023 1070 450 80 1070 535 535 0 20230103_notificare_nr_2121_VASLUI_LIPOVĂŢ.pdf
Vaslui Lipovăț 2022 17/02/2022 900 0 0 900 450 450 0 VS_LIPOVĂŢ.pdf
Vaslui Lipovăț 2021 17/02/2022 900 0 0 900 900 0 0 Lipovăț_VS_2021.pdf
Vaslui Lipovăț 2020 09/03/2020 900 0 0 900 450 450 0 LIPOVĂȚ_2020VS.pdf
Vaslui Lipovăț 2019 30/05/2019 900 0 0 900 540 360 0 LIPOVĂȚ_2019.pdf
Vaslui Lipovăț 2018 05/03/2018 900 0 0 900 900 0 0 LIPOVĂȚ.pdf
Vaslui Lipovăț 2017 02/10/2017 900 0 0 900 900 0 0
Vaslui Lipovăț 2016 12/05/2016 900 0 0 900 540 360 0
Vaslui Lipovăț 2015 12/05/2016 900 0 0 900 540 360 0
Vaslui Lipovăț 2014 15/07/2014 700 0 0 700 420 280 0