Reuniunea de Lucru Zonală a filialelor județene ale ACoR din sud-estul României

În data de 31 martie 2023, la sediul Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman” Constanţa, peste 180 de primari și auditori din cele 6 județe din sud-estul României, au participat la evenimentul organizat de Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România în colaborare cu Camera de Conturi a județului Constanța.

Reuniunea de Lucru Zonală, cu participarea Filialelor Județene ale Asociației Comunelor din România ale județelor Brăila, Buzău, Constanța, Galaţi, Tulcea și Vrancea, a avut ca scop stabilirea de proceduri de lucru comune, precum şi expunerea de bune practici în administrația publică locală.

Evenimentul a fost organizat de doamna Mariana GÂJU, prim-vicepreședintele ACoR și președintele Filialei Județene Constanța a ACoR, în colaborare cu domnul Ioan BOBE, directorul Camerei de Conturi Constanța. Cei prezenți la eveniment au fost onorați de prezența domnului Mihai BUSUIOC, președintele Curții de Conturi a României, a domnului Sergiu ȚÂRA, președintele executiv al ACoR, a doamnei Mioara DIACONESCU, directorul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, directorii Camerelor de Conturi din cele 6 județe, președinții celor 6 filiale județene ale ACoR, cât și a șefilor structurilor de audit ale acestor filiale.

Conform agendei de lucru, în cadrul reuniunii s-au prezentat aspectele semnificative care îngreunează desfășurarea activității UAT-urilor, dar și aspectele de bună practică rezultate din colaborarea Curții de Conturi a României cu Asociația Comunelor din România. De asemenea, au fost identificate zonele de risc rezultate din activitatea de audit intern în vederea stabilirii direcțiilor viitoare de control. Astfel, au fost puse la dispoziție reprezentanților filialelor ACoR checklist-uri necesare ordonatorilor de credite pentru verificări preliminare, precum și modelul procedurii pentru executarea creanțelor bugetului local.

Din dezbaterea reprezentanților UAT-urilor, a aspectelor semnificative care pot îngreuna implementarea prevederilor legislative în vigoare, au fost reținute următoarele:

–  reprezentanții filialelor județene Vrancea, Brăila și Galați au prezentat aspecte legate de imposibilitatea executării unor creanțe, ulterior transformării acestora în muncă în folosul comunității, pentru munca care nu a fost prestată, cât și relația cu Serviciul de Probațiune de pe lângă instanțele de judecată, precum și propunerea unei cooperări la nivelul filialelor ACoR pentru executarea creanțelor fiscale ale bugetului local;

–  reprezentanții filialelor județene Constanța, Tulcea și Buzău au expus probleme legate de cazuistica contractelor de asociere sau delegare a serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân din prezent și intenția de cooperare viitoare între UAT-uri și ACoR pentru servicii de ecarisaj, concomitent cu promovarea unor modificări legislative sub acest aspect, cât și cu privire la posibilitatea asigurării în comun a serviciilor de iluminat public și salubrizare.

Reprezentanții filialei județene Constanța au adus în discuție imposibilitatea executării de către primării a sentințelor judecătorești, urmare a proceselor având ca obiect impozitele pe clădiri aferente turbinelor eoliene, din perioada anterioară anului 2016.

De asemenea, reprezentanții din județul Tulcea au expus necesitatea formării profesionale a salariaților din cadrul UAT-urilor, situația soluțiilor diferite ale instanțelor de judecată pentru litigiile legate de contractele încheiate de unele primării în anul 2008, cu SC Impact Com Transilvania SRL, exemplificând cazul comunei Casimcea, precum și aspecte privind gradul foarte mic de încasare a amenzilor și necesitatea promovării unor schimbări legislative sub acest ultim aspect.

Această colaborare nu se încheie aici, astfel de întâlniri urmând să aibă loc periodic. Parteneriatul vizează identificarea continuă a problemelor din activitatea UAT-urilor în vederea oferirii unui ghidaj legislativ aplicabil domeniilor de activitate în cauză.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.