RENNS – Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale – Hotărârea nr. 777/2016

Cadrul legislativ al RENNS

 • Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
 • H.G. nr. 777/2016
 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
 • O.G. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • HG 1502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011;
 • OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români;
 • Legea nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică

Actualul cadru legal

 • Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cuprinde reglementări referitoare la:
 • Definirea RENNS -sistem unic de referinţă la nivel naţional, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraşelor şi al municipiilor.
 • Obligativitatea utilizării RENNS instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în activitatea specifică.
 • ACCES gratuitinstituţii şi autorităţi publice.
 • Obligaţii legale pentru actualizare RENNSfurnizarea şi actualizarea datelor cu privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale pentru autorităţile administraţiei publice.
 • Înscriere în cartea funciară – modificarea adresei administrative a imobilului se notează în cartea funciară, şi se comunică numai la cererea persoanei interesate.

RENNS permite

 • Inregistrarea unica a fiecarei adrese,
 • alocarea pentru fiecare adresa a unui cod unic de adresa (CUA) precum si
 • Standardizarea la nivel national a nomenclaturii stradale (denumiri artere si numere administrative)
 • Asigurarea accesului oricarei institutii publice, persoane juridice si persoane fizice la un sistem unic de nomenclatura stradala constituit pe baza standardizarii.
 • Realizarea la nivelul României a componenteiAdrese” din cadrul Anexei 1 a Directivei INSPIRE.

Actori și parteneri

Actori

 • Autoritatile publice locale – creatori de nomenclatura stradala si detinatoare de drept ale informatiilor privind nomenclatura stradala pe raza unitatilor administrativ teritoriale respective;
 • ANCPI – custode al RENNS;
 • Institutiile publice;
 • Organizatiile private si cetatenii – consumatori de nomenclatura stradala;

Parteneri

 • Asociatia Comunelor din Romania (ACoR);
 • Asociatia Nationala a Informaticienilor din Administratia Publica (ANIAP).

Cadru legislativ

Hotărârea nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, prin care s-a reglementat :

 • RENNS reprezintă un sistem de evidenţă şi consultare geospaţială a nomenclaturii stradale la nivel naţional;
 • RENNS este realizat, actualizat şi administrat de ANCPI;
 • Informaţiile conţinute de RENNS au caracter public, în aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 7/1996;
 • În activitatea specifică, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor sunt obligate:
  • să furnizeze,
  • să actualizeze datele referitoare la nomenclatura stradală, în scopul asigurării unei evidenţe unitare, şi
  • să utilizeze informaţiile conţinute în RENNS, obligaţie care revine şi oricăror altor instituţii, în condiţiile legii.

Definirea termenilor

a) adresa administrativă – localizarea bazată pe identificatori standardizaţi de adresă ai unui imobil situat în intravilanul localităţilor şi denumirile de drumuri publice, atunci când unitatea administrativ-teritorială le foloseşte ca parte a componentei toponimice a adreselor atribuite imobilelor în locul sau complementar denumirilor de drumuri;

b) nomenclatura stradală – totalitatea elementelor de identificare cuprinzând denumirile de drumuri şi adrese administrative din România într-un mod standardizat, organizat pe fiecare unitate administrativ-teritorială şi care reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la identificarea domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, a fiecărui imobil – teren cu sau fără construcţii, precum şi a fiecărei clădiri;

c) codul unic al adresei – CUA, generat în mod automat de RENNS, pentru fiecare adresă administrativă – este constituit din cod SIRUTA, cod stradă, cod adresă, în vederea identificării/localizării mai facile a adresei;

d) utilizatori – instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice.

Art. 3 – Adresa administrativă

a) tip şi denumire arteră, număr administrativ;

b) localizarea spaţială, definită ca un punct, cu coordonate spaţiale în sistem naţional de referinţă, astfel cum va fi detaliată prin normele tehnice privind procedurile de lucru specifice RENNS, prevăzute la art. 10;

c) CUA.

Structura RENNS

Art. 4.

(1) RENNS, ca sistem informatic, păstrează informaţia privind istoricul adresei administrative.

(2) Sistemul informatic aferent RENNS pune la dispoziţia utilizatorilor, în condiţiile legii, proceduri şi metode pentru:

a) administrarea nomenclaturii stradale;

b) validarea nomenclaturii stradale;

c) consultarea publică a nomenclaturii stradale;

d) interconectarea cu alte sisteme informatice.

Art. 5. 

(1) Sistemul informatic aferent RENNS asigură înregistrarea unică a fiecărei adrese administrative şi furnizează utilizatorilor CUA.

(2) Toate instituţiile şi autorităţile administraţiei publice care utilizează electronic sau letric informaţii privind adresa administrativă sunt obligate să folosească CUA.

Organizarea și funcționarea RENNS

Art. 6. – Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca,

 • ulterior aprobării nomenclaturii stradale,
 • precum şi ori de câte ori intervin modificări ale adresei administrative,
  • să actualizeze elementele specifice nomenclaturii stradale
  • şi să le introducă în RENNS,
  • pentru ţinerea la zi a acestui registru, în condiţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 7/1996

Art. 8. –

(1) Înscrierea datelor în RENNS se face de către persoanele desemnate prin dispoziţia primarului, care au ca atribuţii verificarea, completarea, validarea şi actualizarea elementelor de nomenclatură stradală.

(2) Orice modificare a datelor înscrise în RENNS se face în baza hotărârii autorităţii deliberative a comunei, a oraşului sau a municipiului.

(3) Persoanele desemnate de către primar operează şi actualizează în registru orice modificare intervenită printr-o hotărâre a autorităţii deliberative asupra situaţiei existente în RENNS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 9. –   Datele generale din RENNS sunt accesibile oricărei persoane, în mod gratuit, în ceea ce priveşte serviciile de căutare şi de vizualizare referitoare la adresa administrativă.

Procedurile de operaționalizare

 • norme tehnice privind procedurile de lucru specifice RENNS,
 • care se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Procedurile de operaționalizare au ca obiect

 • reglementarea aplicării prevederilor Hotărârii nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea RENNS
 • Toate datele din Registru trebuie să fie  corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.
 • Sistemul informatic care gestionează Registrul respectă prevederile Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.

Conținutul procedurilor de operaționalizare

 • Reguli de acordare a denumirilor străzilor
 • Unicitatea denumirilor stradale
 • Codificarea adresei
 • Numărul administrativ
 • Punctul adresă
 • Codificarea numerelor administrative
 • Înregistrarea numelui străzii în RENNS
 • Înregistrarea adreselor administrative în RENNS

Arhitectura sistemului

 • Modul de gestiune a nomenclaturii stradale;
 • Modul de validare a nomenclaturii stradale;
 • Modul de consultare publica a nomenclaturii stradale;
 • Modul de administrare sistem.

Modalitatea de funcţionare a RENNS

Modalitatea de funcționare a RENNS
Modalitatea de funcționare a RENNS
 • Pentru a avea acces la modulul de gestiune nomenclatura stradala, utilizatorii se autentifica prin introducerea urmatoarelor date in ecranul de autentificare:
 • Utilizator;
 • Parola.
Autentificare ANCPI.ro
Autentificare ANCPI.ro

Modulul de gestiune a nomenclaturii stradale

 • Permite administrarea drumurilor si adreselor prin intermediul unor fluxuri definite in sistem. Modulul este disponibil utilizatorilor din cadrul primariilor si Comisiei Judetene de atribuire denumiri.

In cadrul acestui modul, utilizatorii pot desfasura urmatoarele tipuri de procese:

 • Proces de atribuire denumiri drumuri;
 • Proces de corectare denumiri drumuri;
 • Proces de modificare denumiri drumuri;
 • Proces de comasare drumuri;
 • Proces de dezmembrare drum;
 • Proces de desfiintare drum.

Modulul de gestiune a nomenclaturii stradale

RENNS - Modulul de gestiune a nomenclaturii stradale
Modulul de gestiune a nomenclaturii stradale

 

Modulul de gestiune a nomenclaturii stradale
RENNS – Modulul de gestiune a nomenclaturii stradale

Adăugare drum

Adăugare drum in RENNS
Adăugare drum in RENNS
Adăugare drum in RENNS - catalog drum
Adăugare drum – catalog drum

Adaugare adrese administrative – rol referent

Adăugare adrese administrative in RENNS - rol referent
Adăugare adrese administrative – rol referent

Validare drumuri importate 

Validare drumuri importate în RENNS
Validare drumuri importate

Adăugare adresă

Adăugare adresă în RENNS
Adăugare adresă în RENNS
Adăugare adresă în RENNS - validare adrese importate
Adăugare adresă în RENNS – validare adrese importate

Redactare HCL RENNS rol referent

Redactare HCL RENNS rol referent
Redactare HCL rol referent
Redactare HCL RENNS rol referent
Redactare HCL rol referent

Registrul nomenclatura stradala din rapoarte exemplu Lunca Ilvei jud. Bistrița-Năsăud

Registrul nomenclatura stradala din rapoarte exemplu Lunca Ilvei jud. Bistrița-Năsăud
Registrul nomenclatura stradala din rapoarte exemplu Lunca Ilvei jud. Bistrița-Năsăud
Registrul nomenclatură stradală din rapoarte exemplu Lunca Ilvei jud. Bistrița-Năsăud - rapoarte
Registrul nomenclatură stradală din rapoarte exemplu Lunca Ilvei jud. Bistrița-Năsăud – rapoarte

Operaționalizare

Au fost definite UAT-uri, incluse pentru faza pilot,

 • UAT Târgoviște
 • UAT Lunca Ilvei, jud. Bistrița-Năsăud
 • UAT Bistrița

Rezultatele pilotului vor fi analizate, eventuale actiuni corective / evolutive vor fi implementate în cursul acestui an, la nivel național.

Pentru detalii complete de utilizare RENNS, descărcați Manualul de Utilizare Registrul Electronic National a Nomenclaturilor Stradale de pe site-ul oficial.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.
X