Proiectul „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”

COD SMIS 130587

Beneficiarul proiectului: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – MLPDA

Parteneri:  Asociația Municipiilor din România – AMR
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România – UNCJR
Asociația Comunelor din România- ACoR
Asociația Orașelor din România – AOR

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de coordonare, cooperare și consultare între MLPDA și structurile asociative ale administrației publice locale

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Sistematizarea cadrului normativ și îmbunătățirea acestuia în vederea optimizării procesului de consultare/decizional;
2. Creșterea capacității administrative a MLPDA pentru prefecționarea procesului de comunicare și consultare prin implementarea instrumentelor IT&C
3. Dezvoltarea abilităților și a cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale privind dezvoltarea dialogului cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale

Proiectul își propune să contribuie la:

 • îmbunătățirea reglementărilor în vederea optimizării procesului de consultare/decizional;
 • dezvoltarea și implementarea de mecanisme de coordonare, cooperare și consultare între actorii relevanți în cadrul și între nivelurile administrative;
 • creșterea capacității administrative a MLPDA de a aplica unitar legislația și a de a soluționa corespunzător problemele intervenite în domeniile de competență;
 • realizarea de analize studii în vederea identificării și dezvoltării de mecanisme și instrumente de îmbunătățire a proceselor decizionale;
 •  dezvoltarea abilităților și a cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) privind dezvoltarea dialogului cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;
 • dobândirea de noi cunoștințe, abilități prin intermediul schimburilor de experiență cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale în vederea eficientizării dialogului între palierele administrației publice și societatea civilă.

Oportunitatea realizării proiectului în parteneriat pentru atingerea obiectivului proiectului, este justificată prin realizarea următoarelor activități:

 •  îmbunătățirea reglementărilor în vederea optimizării procesului de consultare/decizional între cele 4 structuri asociative ale autorităților publice locale și MLPDA – liderul de parteneriat;
 • dezvoltarea și implementarea de mecanisme de coordonare, cooperare și consultare între cele 4 structuri asociative ale autorităților publice locale și MLPDA – liderul de parteneriat;
 • creșterea capacității administrative a MLPDA de a aplica unitar legislația, în special legislația ce presupune consultarea cu structuri asociative ale autorităților publice locale și a de a soluționa corespunzător problemele intervenite în domeniile de competență;
 •  realizarea de analize, studii în vederea identificării și dezvoltării de mecanisme și instrumente de îmbunătățire a proceselor decizionale și în relația cu structurile asociative ale autorităților publice locale;
 • dezvoltarea abilităților și a cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) privind dezvoltarea dialogului cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;
 •  dobândirea de noi cunoștințe, abilități prin intermediul schimburilor de experiență cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale în vederea eficientizării dialogului între palierele administrației publice, structurile asociative ale autorităților publice locale și societatea civilă.

Grupul țintă vizat de rezultatele ce decurg din implementarea proiectului este reprezentat de:

 • 20 persoane din cadrul MLPDA cu funcții publice de conducere și de execuție;
 •  reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, respectiv UNCJR, AMR, AOR si ACoR:
 • UNCJR: 46 de persoane -câte un reprezentant al celor 41 de Consilii Judeţene şi 5 angajati ai secretariatului tehnic al asociaţiei;
 •  AMR –120 de persoane – personal din cadrul unităților adminstrative locale – municipii, înclusiv direcțiile în subordinea primăriei/municipiului – participanți la dezbateri regionale pentru prezentarea instrumentului IT&C;
 •  AOR- angajați din primării ale unităților administrativ-teritoriale cu rang de oraș. Acestia vor putea să participe în baza unui apel lansat de către Asociație tuturor celor 216 orașe. Vor fi selectati cate 7 angajati din primarii de la nivelul fiecarei regiuni, respectiv 49 de angajati din primării si 3 angajați din secretariatul tehnic al asociației pentru a putea disemina ulterior și celorlalti angajați din primarii;
 • ACoR – 160 de persoane, participanți în cadrul celor patru ateliere de lucru naționale finale pentru prezentarea analizei efectuate și a instrumentului IT&C, reprezentanți ai ACoR și ai corpurilor profesionale ale ACoR (Corpului profesional al auditorilor publici, Corpului profesional al contabililor din primării, Corpului profesional al secretarilor din primării, Corpului profesional al lucrătorilor în sistemul de asistență socială din primării);
 •  2 demnitari din cadrul MLPDA.

Intrați aici pentru a consulta proiectele de acte normative publicate:  https://consultare.acor.ro/