,,Comunele s-au format înaintea Statului ca entități organice cu interese proprii și de aceea statul modern nu numai că nu le poate distruge, dar trebuie să le și recunoască existența" - Constantin DISSESCU, părintele dreptului public românesc

Mesajul preşedintelui

Accesări: 5868

emil draghici

Este foarte important să ştii cum să reacţionezi în faţa diverselor greutăţi şi piedici ale vieţii şi cum să speculezi oportunităţile oferite pe parcurs în vederea ameliorării sau a îmbunătăţirii condiţiilor existente ale unei stări de fapt. Aceste lucruri se pot traduce prin inteligenţa cu care trebuie previzionate şi depăşite eventualele obstacole, dar şi prin puterea de a merge mai departe, de a acţiona, în special în condiţiile în care totul ne este favorabil. Şi, pentru a întări cele spuse mai sus, amintesc vorbele marelui Nicolae TITULESCU care susţinea: „Societăţile nu se guvernează bine, decât dacă se suprapun două forţe: inteligenţa şi puterea.”.

Beneficiind de un drept fundamental, dreptul de asociere, specificat clar în Constituţia României, precum și în Carta europeană a autonomiei locale, constatând rolul esenţial al zonei rurale în dezvoltarea ţării noastre şi alinierea ei la anumite standarde europene, conştientizând faptul că „prin unire se realizează fapte mari”, existând un numitor comun în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă comunele din România, ivindu-se provocarea de a înfrunta împreună şi de a rezolva problemele spaţiului rural, la iniţiativa unui număr restrâns de primari, avându-l în fruntea lor pe Dumitru GHICA, primarul comunei Rucăr, județul Argeș, s-a înfiinţat şi organizat, în 1997, Asociaţia Comunelor din România.

Asociaţia Comunelor din România, la fel de ușor de identificat și prin abrevierea A.Co.R., este o organizaţie neguvernamentală şi apolitică înfiinţată cu scopul de a reprezenta interesele autorităţilor administrației publice locale de la nivel de comună în relaţiile cu instituţiile centrale, organismele europene şi internaţionale. Din 10 mai 2006 A.Co.R. devine membru cu drepturi depline al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa, iar din 18 februarie 2008 este recunoscută ca fiind de utilitate publică, fiind prima structură asociativă din acest domeniu căreia i se recunoaște această calitate. Asociaţia noastră reprezintă populaţia care trăieşte în mediul rural, ceea ce înseamnă aproape jumătate din populaţia țării, misiunea sa constând în realizarea unei uniuni strânse între comunele din România, promovând idealurile şi principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale.

Criza administraţiei, un termen la modă în ultimul timp, afectează societatea în ansamblu. Pentru aceasta există două soluţii: una care constă în abandonarea şi resemnarea în faţa problemelor, soluţia fiind pasivitatea şi aşteptarea ca lucrurile să se corecteze de la sine, iar cealaltă, pe care asociaţia noastră o susține și promovează, se bazează pe o serie de strategii de intervenţie, prin care să se încerce redirecţionarea situaţiilor aflate la un moment dat în dezechilibru, către făgaşul normal.

Reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban reprezintă un deziderat pentru Asociaţia Comunelor din România care, prin activităţile întreprinse, încearcă să găsească mijloacele necesare, fiind conştientă de faptul că, pentru a ajunge la capătul drumului, trebuie să-l străbaţi pas cu pas şi să înfrunţi foarte multe greutăţi, prevăzute și, de cele mai multe ori, imprevizibile.

Aşa înţelege Asociaţia Comunelor din România să rezolve problemele cu care se confruntă spaţiul rural: cu Ambiția de a depista problemele membrilor săi şi de a găsi soluţii potrivite rezolvării acestora, bazându-se pe Consecvenţă în ceea ce priveşte idealurile sale şi lupta pentru atingerea lor şi asumându-şi Responsabilitatea în tot ceea ce priveşte activităţile şi implicaţiile asociaţiei!

Împreună cu primarii comunelor din România, spre binele locuitorilor acestora,

PREȘEDINTELE

ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,

Emil DRĂGHICI,

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA