,,Comunele s-au format înaintea Statului ca entități organice cu interese proprii și de aceea statul modern nu numai că nu le poate distruge, dar trebuie să le și recunoască existența" - Constantin DISSESCU, părintele dreptului public românesc

Politici publice

Accesări: 164

I. Propunerile de politică publică finalizate în anul 2020

Politicile publice elaborate de către reprezentanții Asociației Comunelor din România în cadrul proiectului „Platforma Acțiunilor Locale Transparente – PACT ACoR”, care a beneficiat în perioada iunie 2018 – februarie 2020 de cofinanțare din partea Uniunii Europene, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, au fost însușite de către ministerele de resort.

Aceste politici publice propuse de ACoR sunt:

  • 1. Propunere de politică publică privind sistemul de echilibrare a bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor. Propunerea de politică publică are drept scop modificarea prevederilor privind sistemul de echilibrare a bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor. Propunerea de politică publică urmărește crearea condițiilor pentru reducerea sustenabilă a dezechilibrelor orizontale dintre unitățile administrativ-teritoriale, printr-un sistem de echilibrare echitabil, predictibil și transparent.

Politica publică poate fi descărcată aici.

  • 2. Propunere de politică publică „Cel puțin un asistent medical comunitar în fiecare comună”. Scopul acestei politici publice este dezvoltarea sistemului medical din mediul rural și îmbunătățirea accesului populației, în special a celei vulnerabile, la servicii medico-sociale. Obiectivele generale sun creșterea calității serviciilor medicale în mediul rural prin dezvoltarea serviciilor de asistență medicală comunitară și a centrelor comunitare integrate și îmbunătățirea accesului persoanelor vulnerabile din punct de vedere medico- social, din zonele rurale, la servicii medicale de calitate.

Politica publică poate fi descărcată aici.

  • 3. Propunere de politică publică „Cadastru sistematic pentru comunele României” Scopul propunerii de politică publică inițiată de Asociația Comunelor din România îl reprezintă înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, conform prevederilor PNCCF, prin realizarea planurilor cadastrale și deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor comunelor din România. Obiectivele generale ale acestei politici publice sunt creșterea capacității autorităților administrației publice locale de la nivelul comunelor de a se implica în procesul de înregistrare a proprietăților imobiliare în sistemul de cadastru și carte funciară și finalizarea înregistrării imobilelor din mediul rural în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Politica publică poate fi descărcată aici.

  • 4. Propunere de politică publică „Educație preșcolară, școlară și gimnazială de calitate în fiecare comună” Scopul propunerii de politică publică este de a crea un cadru instituțional, profesional, managerial și financiar adecvat nevoilor educaționale ale copiilor din colectivitățile rurale și care să diminueze inechitățile sociale, de reducere a decalajelor și inechităților între comunitățile educaționale din rural, comparativ cu urban, precum și a decalajelor educaționale între ceea ce oferă România și ceea ce oferă alte state europene, precum și de a avea un învățământ preșcolar, primar și gimnazial deschis către comunitate și adaptat nevoilor și caracteristicilor acesteia. Obiectivele generale sunt diminuarea tendințelor de deplasare către orașe a furnizării adecvate a nivelurilor de educație preșcolară, primară și gimnazială și păstrarea acestora în comunitățile rurale (la nivel de comună), concomitent cu creșterea calității și atractivității acestora pentru reducerea inechității, o reducere a abandonului școlar și o creștere a promovabilității elevilor din mediul rural, în următorii 10 ani (și crearea condițiilor pentru menținerea tendințelor pozitive pentru viitor).

Politica publică poate fi descărcată aici.