PACT ACoR

Accesări: 3314

MIV POCA 2014 2020 1

Proiectul „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT ACoR”

Cod SIPOCA 238/ SMIS2014+ 111983

Beneficiar – Asociația Comunelor din România

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT A.Co.R.

 

Rezultatele obținute în cadrul proiectului „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT ACoR”

Proiectul, finalizat în 19 februarie 2020, a avut următoarele rezultate:

Raportul cu rezultatele proiectului poate fi descărcat aici.

Introducere proiect

Proiectul „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT A.Co.R.” are ca obiectiv general crearea si dezvoltarea, la nivelul Asociației Comunelor din România, a unui mecanism alternativ funcțional, cu o abordare de jos în sus (bottom-up), de elaborare și monitorizare a politicilor publice ce vizează mediul rural din România, respectiv de consultare a membrilor privind politicile publice inițiate de autoritățile și instituțiile publice centrale.

Acest proiect vine în întâmpinarea nevoii legiuitorului de a formula politici publice și acte legislative care să poata fi implementate la nivelul administrației publice locale, luând în considerare nevoile reale ale mediului rural, prin crearea unui mecanism care să permită colectarea unor input-uri cât mai numeroase venite din partea celor care interacționează în fiecare zi cu cetățenii colectivităților. PACT A.Co.R. este un mecanism ce va permite consultarea rapidă a tuturor membrilor, colectarea în timp real a punctelor de vedere ale acestora, transparentizarea și, în același timp, securizarea procedurii interne de consultare, creșterea capacității ACoR în formularea unui număr mai mare de politici publice alternative. Totodată, mecanismul își propune să ofere acces direct unui număr de circa 1500 de comune din România la proiectele de politici publice și legislative ale administrației publice centrale, transmițând ACoR observații, modificări, completări care să permită, în final, elaborarea unor propuneri de politici publice alternative, mai facil de implementat.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Consolidarea capacității instituționale a ACoR, astfel încât să devină un facilitator în promovarea măsurilor de reformă la nivel local si un organism de colectare a propunerilor de completare/modificare a proiectelor de politici publice, prin crearea unui mecanism alternativ funcțional, modern, transparent, rapid și eficient de elaborare și de consultare a membrilor privind politicile publice. Acest mecanism, PACT ACoR, cuprinde o componentă informatică (platforma online), o procedură de lucru privind utilizarea platformei și crearea unor standarde comune privind inițierea/consultarea/amendarea propunerilor de politici publice, din domeniul administrației publice locale, precum și monitorizarea acestora.

2. Dezvoltarea capacității instituționale a ACoR și a filialelor județene ale acesteia, prin participarea personalului angajat și a membrilor Comisiilor de specialitate (Comisia permanentă pentru administrație publică, Comisia pentru buget și finanțe, Comisia pentru educație, cultură și sport, Comisia pentru dezvoltare durabilă și servicii) la cursuri de utilizare a PACT ACoR, de elaborare a politicilor publice, de tehnică legislativă, de tehnici de negociere și de lobby, precum și prin angajarea unor experți în domeniile de interes pentru cele peste 1500 de comune membre.

3. Informarea a 410 reprezentanți ai Asociației în domeniul elaborării de politici publice și utilizării PACT ACoR, prin organizarea unor workshop-uri. Pentru asigurarea reprezentativității la nivel național vor participa, în medie, 10 persoane din fiecare județ.

4. Întărirea capacității de colaborare și participare activă în procesul de consultare inițiat de autoritățile administrației publice centrale care să asigure trecerea de la o atitudine reactivă, la una proactivă de inițiere a unor propuneri proprii de politici publice ale membrilor ACoR (peste 1500 de comune din România). Astfel, până la finalul perioadei de implementare a proiectului vor fi înaintate și însușite de către instituții ale administrației publice patru (4) propuneri de politici publice alternative în domenii de interes pentru administraþia publica din mediul rural.

Domeniile în care vor fi elaborate politicile publice alternative ale ACoR sunt identificate în funcție de importanța acestora pentru administrația publică locală de la nivelul comunelor din România, precum și de specificul activității comisiilor de specialitate existente la momentul actual în ACoR. Astfel, pentru fiecare comisie, a fost identificat un posibil domeniu al politicii publice alternative:

1. Comisia permanentă pentru administrație publică - reglementări privind funcționarea autorităților administrației publice locale;

2. Comisia pentru buget și finanțe - reglementări vizând finanțele publice locale;

3. Comisia pentru educație, cultură și sport - reglementări în domeniul educației, cu precădere pentru ciclul pre-universitar;

4. Comisia pentru dezvoltare durabilă și servicii - reglementări privitoare la regimul juridic al proprietății publice.

Activitățile proiectului

Activitatea 1 - Management de proiect

Activitatea 2 - Identificarea caracteristicilor tehnice și de conținut ale platformei și operaționalizarea acesteia.

Subactivitatea 2.1. - Conferință deschidere proiect

Subactivitatea 2.2. – Elaborarea specificațiilor tehnice pentru PACT ACoR și demararea procedurii de achiziție a componentei hardware și software a platformei

Subactivitatea 2.3.- Realizarea Platformei PACT ACoR, componenta software

Subactivitatea 2.4. - Testare software platformă

Subactivitatea 2.5. – Promovarea platformei PACT ACoR

Activitatea 3 - Organizarea unei sesiuni de instruire de utilizare a PACT ACoR, de elaborare a politicilor publice, de tehnică legislativă și de tehnici de negociere și de lobby (3 grupe), inclusiv un modul de dezvoltare durabilă și de promovare a egalității de șanse și nediscriminare.

Subactivitate 3.1 – Organizarea evenimentelor de către echipa de implementare

Subactivitate 3.2 - Desfășurarea celor 3 cursuri de instruire

Subactivitate 3.3 – Realizarea unui regulament de funcționare a comisiilor de specialitate ale ACoR, precum și a unui Ghid cu tehnici de negociere și de lobby și a unui Ghid pentru elaborare de politici publice

Activitatea 4 – Organizarea unor workshop-uri axate pe folosirea PACT ACoR și pe procesul de elaborare a politicilor publice (15 grupe cu 410 participanți), inclusiv un modul de dezvoltare durabila și de promovare a egalității de șanse și nediscriminare.

Subactivitate 4.1 – Organizarea evenimentelor de către echipa de implementare

Subactivitate 4.2 – Desfășurarea celor 15 workshop-uri

Activitatea 5 – Conectarea a 1500 de comune la PACT ACoR

Subactivitate 5.1 - Înscrierea celor 1500 de comune pe platformă

Subactivitate 5.2 – Testarea funcționalității platformei cu cele 1500 de comune conectate

Activitatea 6 – Elaborarea a 4 propuneri de modificări de politici publice, câte una pentru fiecare dintre cele 4 comisii de specialitate ale ACoR și promovarea acestora către administrația centrală.

Subactivitate 6.1 - Elaborarea celor 4 propuneri de politică publică

Subactivitate 6.2 – Promovarea celor 4 proiecte de politică publică în cadrul unei conferințe naționale.

Subactivitate 6.3 – Transmiterea celor 4 proiecte de politică publică către ministerele de resort și catre Comisiile de specialitate din Parlament.

Activitatea 7 – Efectuarea demersurilor pentru acceptarea de către administrația publică centrală a 4 propuneri de politică publică

Subactivitate 7.1 - Monitorizarea etapelor de adoptare a celor 4 propuneri de politică publică elaborate.

Subactivitate 7.2 – Promovarea rezultatelor obținute către membrii ACoR în ceea ce privește acceptarea celor 4 propuneri de politici publice elaborate.

Durata proiectului: 16 luni

Bugetul proiectului: 933.487,76 lei.