Consultare publică organizată de Ministerul Fondurilor Europene cu privire la Acordul de Parteneriat pentru perioada 2021-2027

Miercuri, 26 august 2020, a avut loc consultarea publică organizată de Ministerul Fondurilor Europene, cu privire la Acordul de Parteneriat pentru perioada 2021-2027. Dezbaterea a fost prezidată de dl Ioan-Marcel BOLOȘ, ministrul Fondurilor Europene, și s-a desfășurat în sistem de videoconferință. intalnire 2

Asociația Comunelor din România a fost reprezentată la întâlnire de dl Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, primarul Comunei Sadu, județul Sibiu, care a subliniat importanța prezenței ACoR la aceste consultări ce privesc viitorul exercițiu financiar, mai ales în contextul în care satul românesc trebuie să se regăsească cu prioritate ca beneficiar al măsurilor de finanțare.

Dl primar Valentin-Dumitru-Ioan IVAN a punctat următoarele:

- Includerea mediului rural în Obiectivele de politică 1, 3, 4 și 5 din Acordul de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 (Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă, Obiectivul de Politică 3 - O Europă mai conectată, Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială, Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni) pentru a asigura dezvoltarea și egalitatea de șanse de care satul românesc are nevoie;

- Speranța că Ministerul Fondurilor Europene va negocia principiul de flexibilitate și de transfer între programe, având în vedere datele din perioada 2014 – 2020 care au arătat că autoritățile publice locale din mediul rural au accesat aproape toate fondurile, rămânând totuși multe proiecte eligibile și nefinanțabile (Ex.: PNDR);

 - Importanța includerii termenului de „Smart Village”, în vederea digitalizării comunelor;

- Necesitatea asigurării infrastructurii de transport și de apă-canal, tinând cont de migrarea populației de la oraș în mediul rural, precum și de necesitatea diminuării decalajelor dintre mediul urban și cel rural;

- Includerea în Planul Național de Relansare și Reziliență a proiectelor de infrastructură apă-canal ce nu au putut fi finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Domnul ministru Ioan-Marcel BOLOȘ a asigurat autoritățile publice locale din mediul rural de sprijinul și deschiderea ministerului în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile, fiind conștient de nevoia de dezvoltare a satului românesc.

În ceea ce privește infrastructura de apă-canal, dl ministru a declarat că a avut o întâlnire la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale unde s-a decis ca proiectele U.A.T.-urilor din zonele cu potențial agricol să fie gestionate de  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, celelalte comune urmând să fie gestionate de Ministerul Fondurilor Europene în cadrul programelor operaționale.

De asemenea, dl ministru a reiterat includerea conceptului de „Smart Village” în proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri referitoare la susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor  urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri temporare de sprijin ale acestora.

înapoi la partea de sus