COMUNICAT privind întâlnirea Grupului de lucru interministerial cu structurile asociative pe tema începerii noului an școlar

Marți, 25 august, la inițiativa doamnei vicepremier Raluca TURCAN, a avut loc o întâlnire/videoconferință a Grupului de lucru interministerial cu structurile asociative, pe tema începerii noului an școlar, la care au participat reprezentanți ai Guvernului, secretari de stat și primari de municipii, de orașe și de comune.WhatsApp Image 2020 08 26 at 10.22.04

Din partea Asociației Comunelor din România (ACoR) au participat domnul președinte Emil DRĂGHICI – primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița, domnul vicepreședinte Mircea-Ion ROVINAR – primarul comunei Vălișoara, județul Hunedoara și domnul Valentin-Dumitru-Ioan IVAN – primarul Comunei Sadu, județul Sibiu.
În debutul discuțiilor, doamna vicepremier a prezentat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2020, care prevede alocarea a 175 milioane de euro din fonduri europene pentru achiziționarea echipamentelor IT ce vor fi acordate elevilor în vederea accesării platformelor de învățământ online, a echipamentelor de protecție pentru elevi și profesori și a spațiilor modulare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a procesului de învățământ sau pentru amenajarea grupurilor sanitare. Autoritatea de implementare este Ministerul Fondurilor Europene, prin direcțiile de resort, iar beneficiarii sunt autoritățile publice locale și/sau unitățile de învățământ.WhatsApp Image 2020 08 26 at 10.22.04 1

De asemenea, s-a pus accent pe măsurile de gestionare a pandemiei ce se impun a fi adoptate pentru începerea anului școlar în condiții de siguranță. Totodată, discuțiile au vizat și pregătirea autorităților publice pentru a face față oricărui scenariu. Au fost aduse la cunoștință prevederile O.U.G. nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, prin care comitetele județene pentru situații de urgență au competența să dispună, pe baza propunerii consiliului de administrație al unității de învățământ, în urma consultării asociației de părinți din unitatea de învățământ, desfășurarea activității didactice în regim online.

Miniștrii de resort au fãcut cunoscut stadiul aplicării mãsurilor reglementate de actele normative emise și/sau adoptate, precum și stadiul achiziițiilor publice centralizate pentru achiziția echipamentelor de protecție și a celor 200.000 de tablete, care vor fi distribuite pe baza situației centralizate întocmite la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean, după criteriile stabilite, beneficiarii fiind copiii proveniți din familii defavorizate.

Intervenția președintelui ACoR, dl Emil DRĂGHICI, a supus atenției reprezentanților Guvernului decalajele repetate cauzate de politicile publice guvernamentale, dintre mediul urban și cel rural, precum și asigurarea unor măsuri compensatorii pentru stabilirea echilibrului bugetar. În continuare, președintele ACoR a semnalat efectele produse de actul normativ care interzice organizarea concursurilor pentru posturile din aparatul de specialitate, în limita numãrului maxim de posturi aprobate.

La finalul intervenției, președintele ACoR a solicitat doamnei vicepremier stabilirea unei întâlniri de lucru, sãptãmâna viitoare, la care să participe o delegație de primari din zone geografice diferite. Întâlnirea având drept scop dezbaterea problemelor serioase cu care se confruntă administrația publica locală de la nivelul comunelor din Romania.

Valentin-Dumitru-Ioan IVAN
Ofițerul de presă al ACoR

înapoi la partea de sus