Este oficial! Consilierii locali au dreptul de a participa la ședințele consiliului local și prin intermediul mijloacelor electronice

În data de 12 mai 2020 a fost publicată, în Monitorul Oficial, Ordonanța de urgență a Guvernului pentru completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Canva Black Iphone 5

În actul normativ este clarificat dreptul consilierilor locali de a participa la ședințele consiliului local prin intermediul oricăror mijloace electronice, fiind stipulat în mod expres faptul că aceștia sunt considerați prezenți la ședință dacă utilizează aceste mijloace.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 06.04.2020 pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei (MLPDA) pentru a fi supus dezbaterii publice.

Asociația Comunelor din România (ACoR) a transmis MLPDA propuneri și observații cu privire la acest proiect de act normativ.

Una dintre propunerile luate în considerare a vizat modificarea art.134 alin. (5) lit. a) și introducerea a două noi litere după lit..a), astfel:

„a) data și ora desfășurării;

a1) modalitatea de desfășurare;

a2) locul desfășurării, în cazul ședințelor față-în-față sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice;”

Propunerile și observațiile ACoR au avut în vedere situația cu care ne confruntăm în prezent, precum și nevoia de digitalizare și simplificare a administrației publice din România.

înapoi la partea de sus