Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară

În perioada 16-19 februarie 2020, în București, la Rin Grand Hotel, va avea loc Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară pe semestrul I/2020.

Puteți vedea situația înscrierilor și a spațiilor de cazare disponibile accesând link-ul: https://www.faxmedia.ro/comunicat/.

Mai jos, se pot descărca Dispoziția de convocare a Adunării generale, fișa de înscriere a participanților pentru acest eveniment, fișa problemelor comune cu care se confruntă administrația publică locală, precum și fișele de înscriere pentru trofeele, ordinele și diplomele: „Nicolae SABĂU", „Corneliu LEU", „Ivan PATZAICHIN", „ZETEA", „Dinu SĂRARU" și „Echipă longevivă, primar și viceprimar", ce vor fi înmânate în cadrul evenimentului.

Termenul limită pentru completarea fișelor de înscriere este 17 ianuarie 2020.

502 persoane din toată țara, reprezentând comunele membre ale ACoR, au fost informate în domeniul elaborării de politici publice și al utilizării platformei PACT ACoR

În lunile octombrie și noiembrie 2019, Asociația Comunelor din România a organizat 15 workshop-uri, axate pe folosirea platformei de consultare legislativă PACT ACoR și pe procesul de elaborare a politicilor publice, inclusiv un modul de dezvoltare durabilă și de promovare a egalității de șanse și nediscriminare.alba2

Aceste sesiuni de instruire fac parte din proiectul „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT ACoR”, cod proiect: SIPOCA 238/ SMIS2014+ 111983, având ca obiectiv general crearea si dezvoltarea unui mecanism de consultare a membrilor ACoR privind politicile publice inițiate de autoritățile și instituțiile publice centrale.sibiu

Au fost prezenți, la workshop-uri, 502 reprezentanți ai comunelor membre ale ACoR, acoperind toate regiunile României. Agenda fiecărui eveniment a cuprins: o scurtă prezentare a proiectului, descrierea procesului de consultare a membrilor ACoR, prezentarea pe larg a secțiunilor Platformei electronice de consultare a membrilor PACT ACoR, discuții pe marginea Platformei PACT ACoR, procesul de comunicare ACoR – comune membre și prezentarea celor 4 propuneri de politică publică ce se realizează în cadrul proiectului.

În timpul evenimentelor au avut loc sesiuni de discuții axate pe contribuția pe care o pot avea aleșii locali, reprezentanți ai comunelor membre ale Asociației, în procesul de consultare legislativă.

 S-a menționat faptul că instrumentul creat este foarte util pentru persoanele din teritoriu care nu sunt în acest moment implicate în activitățile asociației. În acest sens, s-a propus organizarea unei serii de întâlniri la nivel județean între membrii Comisiilor de specialitate ale ACoR și reprezentanții comunelor membre ale ACoR din județul respectiv, pentru discutarea problemelor cu care se confruntă comunele.

De asemenea, la nivel național s-a propus formarea unui grup de 50 de primari foarte activi care să se ocupe de elaborarea propunerilor de acte normative prin intermediul platformei, fiind astfel grupul care va răspunde mereu la solicitările administrației centrale.

Concluzia discuțiilor a fost că platforma electronică de consultare a membrilor ACoR trebuie în permanență îmbunătățită și dezvoltată pentru a putea servi intereselor comunelor din România.

înapoi la partea de sus