Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară

În perioada 16-19 februarie 2020, în București, la Rin Grand Hotel, va avea loc Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară pe semestrul I/2020.

Puteți vedea situația înscrierilor și a spațiilor de cazare disponibile accesând link-ul: https://www.faxmedia.ro/comunicat/.

Mai jos, se pot descărca Dispoziția de convocare a Adunării generale, fișa de înscriere a participanților pentru acest eveniment, fișa problemelor comune cu care se confruntă administrația publică locală, precum și fișele de înscriere pentru trofeele, ordinele și diplomele: „Nicolae SABĂU", „Corneliu LEU", „Ivan PATZAICHIN", „ZETEA", „Dinu SĂRARU" și „Echipă longevivă, primar și viceprimar", ce vor fi înmânate în cadrul evenimentului.

Termenul limită pentru completarea fișelor de înscriere este 17 ianuarie 2020.

Membrii Consiliului Director al Asociației Comunelor din România (ACoR) s-au întâlnit în ședință extraordinară la București

Membrii Consiliului Director al Asociației Comunelor din România (ACoR) s-au întâlnit în ședință extraordinară, în data de 10 octombrie, la Rin Grand Hotel din București.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Director au continuat elaborarea celor 4 politici publice propuse în luna septembrie la sesiunea de instruire organizată de Asociația Comunelor din România (ACoR) în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, „Platforma Acțiunilor Comune Transparente - PACT ACoR”, cod SIPOCA 238/SMIS 2014 + 111983.PACTACoR8

La eveniment au participat peste 40 de primari ai comunelor membre ale ACoR precum și reprezentanți ai autorităților publice centrale, care au dezbătut cu membrii comisiilor de specialitate propunerile de politici publice.

Invitat la dezbaterile Comisiei pentru coeziune socială a fost domnul Florin-Ioan NEMEȘ, consilier în cadrul Ministerului Educației Naționale. Comisia propune șanse egale la educație pentru elevii din mediul rural, în contextul în care studiile sociologice arată că abandonul școlar este din ce în ce mai mare în zonele rurale față de mediul urban. Unul dintre obiectivele propunerii de politică publică privind educația este învățământul deschis către comunitate și adaptat nevoilor acesteia.

Primarul comunei Valea Salciei din județul Buzău, dl Marian MUȘAT a declarat că școlile închise din cauza numărului redus de elevi ar trebui reînființate, mai ales în zonele de munte unde iarna microbuzele școlare nu pot circula, iar copiii din acele sate merg kilometri întregi pe jos până la școală.

Comisia pentru buget și finanțe a ACoR propune o politică publică privind Sistemul de echilibrare a bugetelor locale, care trebuie să fie simplu de înțeles și administrat, predictibil și neutru față de efortul fiscal local, astfel încât să continue să stimuleze creșterea locurilor de muncă în mediul rural. La întâlnire au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (dl Marin COJOC, director general Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare și dna Diana MUNTEANU, expert în cadrul aceleiași direcții) precum și ai Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice ( dl Daniel-Iustin MARINESCU, director general al Direcției Generale Administrație Publică și Diana MOLDOVAN, director al Direcției pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale).PACTACoR3

Doamna Lidia-Manuela ONOFREI, director al Direcției Generale de Asistență Medicală și Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății, a participat la lucrările privind elaborarea unei politici publice care să vizeze, printre altele, atragerea de specialiști în servicii de asistență medicală în mediul rural și îmbunătățirea accesului persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical și social, din zonele rurale, la serviciile medicale.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost prezenți dl Victor GRIGORESCU și dl Ioan BUZAȘ, directori în cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care au discutat cu membrii comisiilor de specialitate propunerile de politici publice privind cadastrul.

La finalul lunii noiembrie, comisiile de specialitate ale ACoR își propun să înainteze ministerelor de resort cele 4 propuneri de politici publice, pentru a fi avute în vedere la stabilirea acțiunilor guvernamentale viitoare.

înapoi la partea de sus