Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară

În perioada 16-19 februarie 2020, în București, la Rin Grand Hotel, va avea loc Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară pe semestrul I/2020.

Puteți vedea situația înscrierilor și a spațiilor de cazare disponibile accesând link-ul: https://www.faxmedia.ro/comunicat/.

Mai jos, se pot descărca Dispoziția de convocare a Adunării generale, fișa de înscriere a participanților pentru acest eveniment, fișa problemelor comune cu care se confruntă administrația publică locală, precum și fișele de înscriere pentru trofeele, ordinele și diplomele: „Nicolae SABĂU", „Corneliu LEU", „Ivan PATZAICHIN", „ZETEA", „Dinu SĂRARU" și „Echipă longevivă, primar și viceprimar", ce vor fi înmânate în cadrul evenimentului.

Termenul limită pentru completarea fișelor de înscriere este 17 ianuarie 2020.

Primarii comunelor membre ale Asociației Comunelor din România și reprezentanții filialelor județene ale ACoR s-au întâlnit pentru a elabora 4 propuneri de politici publice

În perioada 18-20 septembrie 2019, în Poiana Brașov a avut loc sesiunea de instruire „Politici publice”, organizată de Asociația Comunelor din România (ACoR) în cadrul proiectului „Platforma Acțiunilor Comune Transparente - PACT ACoR”, cod SIPOCA 238/SMIS 2014+ 111983, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

PACTACoR2

La sesiunea de instruire au participat 58 de primari, viceprimari ai comunelor membre ale ACoR și membri din aparatul executiv al filialelor județene, împreună reprezentând tot teritoriul României.

Proiectul Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT ACoR s-a născut din necesitatea existentă la nivelul Asociației Comunelor din România de a avea un proces de consultare legislativă a membrilor Asociației mai intens și mai participativ”, a declarat managerul proiectului, dl Adrian-Constantin MIROIU-LAMBA.

Proiectul a fost scris în urmă cu 2 ani și jumătate și se află în faza de finalizare a implementării, platforma găsindu-se pe site-ul Asociației, www.acor.ro , iar ultima etapă a acestui proiect presupune elaborarea a 4 politici publice care să fie însușite de ministerele de resort.

Membrii comisiilor de specialitate ale Asociației, respectiv Comisia pentru coeziune socială, Comisia pentru dezvoltare rurală și servicii, Comisia pentru buget și finanțe, Comisia pentru administrație publica, vor elabora aceste 4 propuneri de politică publică, cu sprijinul experților din proiect și a echipei de implementare, precum și a reprezentaților comunelor membre.

Domnul Csaba BONCIDAI, primarul comunei Pericei, județul Sălaj și membru în „Comisia pentru dezvoltare rurală și servicii” a vorbit despre necesitatea elaborării unei politici publice în educație: „În educație toată lumea a făcut reforme, câți miniștrii au venit au făcut reforme. Eu consider că ar trebui să fie o înțelegere între toate partidele politice, un Pact Național. Educația fiind de importanță națională nu trebuie să ne jucăm și să permitem guvernelor care vin și pleacă să facă reforme succesive negândite. Viitorul nostru este omorât din cauza acestor reforme pentru că cei care nu au stabilitate, nu au viitor și, nu în ultimul rând, nu au predictibilitate pentru a știi la ce să ne așteptăm mâine”.

„Acest proiect este un demers extraordinar pentru că noi, comunele, cunoaștem cel mai bine problemele de la temelia țării și putem fi un partener serios pentru guvernanți în elaborarea politicilor publice. Consider că împreună trebuie să găsim soluțiile cele mai bune pentru comunitățile pe care le reprezentăm ”, a declarat primarul comunei Vaideeni, județul Vâlcea, dl Achim – Damian BĂLUȚĂ

Întrebați de felul în care au lucrat alături de primarii comunelor membre ale ACoR, experții în politici publice Claudia PAMFIL și Radu COMȘA au fost plăcut impresionați de propunerile realiste pe care le-au avut aceștia, de felul în care primarii sunt conștienți că resursele sunt limitate și trebuie eficientizate.

Propunerile de politici publice cu scopul de a îmbunătăți situația în mediul rural trebuie să fie deja calibrate cu contextul actual la nivel național și, totodată, să satisfacă nevoile cetățenilor. Câteva exemple în acest sens sunt propunerile de a avea aceleași șanse la educație pentru copiii din sate, inclusiv la nivel gimnazial; programul național de cadastru îndeplinit; suficiente resurse, într-un mod echilibrat, la bugetul local și asistența medicală comunitară la nivelul fiecărei comune. Acestea sunt doar 4 exemple din ce urmează să facă comisiile de specialitate ale ACoR.

 

„Mi s-a părut foarte interesant, în timpul atelierului, modul în care au lucrat comisiile de specialitate ale ACoR , cum au evaluat situația și au comparat situațiile între ele, cât de bine au reușit să analizeze, să observe date și informații la nivel național, ieșind din rolul pe care îl au doar în comunitatea proprie și să propună o politică publică la nivel național care să-i satisfacă pe toți colegii lor și să reușească să aducă îmbunătățiri în mediul rural pentru toți”, a precizat Claudia PAMFIL.

„Membrii primari și-au însușit că ori de câte ori propui o politică națională trebuie să accepți un compromis între interesele personale sau locale, cele ale celorlalți membri și interesele naționale, pe de o parte, iar pe de cealaltă parte, că toate propunerile trebuie sprijinite de dovezi. Dovezile pot proveni din două surse: datele statistice existente în bazele naționale, care trebuie preluate și prelucrate, și, mai nou, capacitatea ACoR să adune propriile date prin sondajele la care participă membrii acesteia și cu care Asociația poate fundamenta diverse propuneri prin Platforma PACT ACoR”, a adăugat Radu COMȘA.

înapoi la partea de sus