Mesajul înaintat domnului Eugen-Orlando TEODOROVICI, ministrul Finanțelor Publice, referitor la bugetele locale pentru anul 2019 și anul 2020

Azi, 23 Iulie, Asociația Comunelor din România a înaintat domnului Eugen-Orlando TEODOROVICI, viceprim-ministru interimar, ministrul Finanțelor Publice, mesajul referitor la bugetele locale pentru anul 2019 și anul 2020. Mesajul cuprinde propuneri ale ACoR care necesită soluționare urgentă, din care amintim:

- Pentru partea ce a mai rămas din 2019, având execuția bugetelor locale la 30 iunie 2019, se impune analiza pe fiecare unitate administrativ-teritorială asupra nevoilor reale pentru asigurarea veniturilor necesare atât secțiunii de funcționare, cât și secțiunii de dezvoltare;

- Luând act de proiectul publicat la adresa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectOUGrestructurare_25062019.docx , constatăm că Proiectul Ordonanței de urgență privind instituirea unor facilități fiscale - publicat în data de 25.06.2019, conține prevederi și informații neconforme cu realitatea;

- Operaționalizarea Comitetului pentru finanțe publice locale;

- La elaborarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2020 să se aibă în vedere:

- ca finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor să se asigure integral de la bugetul de stat;

- modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Poziția ACoR în privința cheltuielilor pentru educație este că neglijarea sau subfinanțarea acestui segment constituie o pagubă iremediabilă. De asemenea, finanțarea să se facă în baza și în limitele costului standard per grupă/clasă, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale, și nu per preșcolar/elev.

înapoi la partea de sus