Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară

În perioada 16-19 februarie 2020, în București, la Rin Grand Hotel, va avea loc Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară pe semestrul I/2020.

Puteți vedea situația înscrierilor și a spațiilor de cazare disponibile accesând link-ul: https://www.faxmedia.ro/comunicat/.

Mai jos, se pot descărca Dispoziția de convocare a Adunării generale, fișa de înscriere a participanților pentru acest eveniment, fișa problemelor comune cu care se confruntă administrația publică locală, precum și fișele de înscriere pentru trofeele, ordinele și diplomele: „Nicolae SABĂU", „Corneliu LEU", „Ivan PATZAICHIN", „ZETEA", „Dinu SĂRARU" și „Echipă longevivă, primar și viceprimar", ce vor fi înmânate în cadrul evenimentului.

Termenul limită pentru completarea fișelor de înscriere este 17 ianuarie 2020.

Mesajul înaintat domnului Eugen-Orlando TEODOROVICI, ministrul Finanțelor Publice, referitor la bugetele locale pentru anul 2019 și anul 2020

Azi, 23 Iulie, Asociația Comunelor din România a înaintat domnului Eugen-Orlando TEODOROVICI, viceprim-ministru interimar, ministrul Finanțelor Publice, mesajul referitor la bugetele locale pentru anul 2019 și anul 2020. Mesajul cuprinde propuneri ale ACoR care necesită soluționare urgentă, din care amintim:

- Pentru partea ce a mai rămas din 2019, având execuția bugetelor locale la 30 iunie 2019, se impune analiza pe fiecare unitate administrativ-teritorială asupra nevoilor reale pentru asigurarea veniturilor necesare atât secțiunii de funcționare, cât și secțiunii de dezvoltare;

- Luând act de proiectul publicat la adresa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectOUGrestructurare_25062019.docx , constatăm că Proiectul Ordonanței de urgență privind instituirea unor facilități fiscale - publicat în data de 25.06.2019, conține prevederi și informații neconforme cu realitatea;

- Operaționalizarea Comitetului pentru finanțe publice locale;

- La elaborarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2020 să se aibă în vedere:

- ca finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor să se asigure integral de la bugetul de stat;

- modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Poziția ACoR în privința cheltuielilor pentru educație este că neglijarea sau subfinanțarea acestui segment constituie o pagubă iremediabilă. De asemenea, finanțarea să se facă în baza și în limitele costului standard per grupă/clasă, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale, și nu per preșcolar/elev.

înapoi la partea de sus