Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară

În perioada 16-19 februarie 2020, în București, la Rin Grand Hotel, va avea loc Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară pe semestrul I/2020.

Puteți vedea situația înscrierilor și a spațiilor de cazare disponibile accesând link-ul: https://www.faxmedia.ro/comunicat/.

Mai jos, se pot descărca Dispoziția de convocare a Adunării generale, fișa de înscriere a participanților pentru acest eveniment, fișa problemelor comune cu care se confruntă administrația publică locală, precum și fișele de înscriere pentru trofeele, ordinele și diplomele: „Nicolae SABĂU", „Corneliu LEU", „Ivan PATZAICHIN", „ZETEA", „Dinu SĂRARU" și „Echipă longevivă, primar și viceprimar", ce vor fi înmânate în cadrul evenimentului.

Termenul limită pentru completarea fișelor de înscriere este 17 ianuarie 2020.

Summitul pentru Simplificarea accesării fondurilor UE – Sibiu, 28 Iunie

summitBeneficiari de fonduri europene, din mediul public și privat, s-au întâlnit vineri, 28 iunie 2019 la Sibiu în cadrul Summitului pentru Simplificarea accesării fondurilor UE și au lansat Declarația pentru Simplificare de la Sibiu.


La eveniment au participat lideri și reprezentanți ai autorităților publice locale (ai Asociației Comunelor din România, ai Uniunii Consiliilor Județene din România, ai Asociației Municipiilor din România, ai Asociației Orașelor din România) alături de reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locala din mediul rural și din cel urban, ai consultanților pentru fonduri structurale, ai mediului privat și asociațiilor sindicale, precum și ai asociațiilor din domeniul construcțiilor. Reuniunea a avut loc la inițiativa platformei pentru simplificare AdvisoryHub România.

valentin dumitruDin partea Asociației Comunelor din România a participat dl Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, primarul comunei Sadu, președintele Filialei Județene Sibiu a ACoR.
În cadrul evenimentului, a fost adoptată Declarația pentru Simplificare de la Sibiu și lansată “Foaia de parcurs pentru Simplificare”, împreună cu programul de lucru numit “Drumul către București”, program care are ca obiectiv adoptarea legislației pentru simplificare în urma celei de a doua etape a Summitului pentru Simplificare- București, Septembrie 2019.
Considerăm oportună și justificată prezența Asociației Comunelor din România, în calitate de partener și susținător al acestui proiect. Justificarea rezultă din problemele cu care ne-am confruntat de-a lungul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene în exercițiile financiare 2007-2013 și 2014-2020. Apreciem că simplificarea procedurilor de accesare a proiectelor din măsurile finanțate prin Programele Uniunii Europene ar crește indicatorii de eficiență și eficacitate, ar spori deschiderea autorităților publice locale în vederea accesării fondurilor și ”ar institui starea de normalitate”. De asemenea, considerăm că modificarea legislației în domeniul achizițiilor publice, precum și simplificarea procedurilor din ghidurile de finanțare ar instaura o starea de siguranță, lipsită de vulnerabilitate și suspiciune în implementarea proiectelor. Vom continua participarea noastră activă în cadrul acestui demers, complementar ACoR făcând cunoscută această inițiativă care se regăsește și în Memorandumul încheiat cu Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale.

Declarația pentru Simplificare de la Sibiu:
• Simplificarea procedurilor de accesare și implementare a fondurilor publice inclusiv fondurile structurale ca prioritate numărul unu care nu mai poate fi amânată. De aceea, cerem adoptarea în regim de urgență a legislației și măsurilor de simplificare elaborate de către AdvisoryHub, precum și eliminarea acelor acte normative care contravin regulamentelor europene, în consultare cu toate asociațiile relevante în luna septembrie 2019.
• Nevoia unei dezvoltări teritoriale echilibrate, între mediul rural și urban, între orașe mici și orașe mari, între județe și între regiuni, cu ajutorul investițiilor din fonduri publice, inclusiv fonduri UE.
• Redefinirea relației dintre autoritățile locale și județene cu autoritățile centrale și Instituțile Europene pe baza principiului participativ pentru a produce maximul de efect pentru cetățeni prin resursele alocate prin fondurile UE.
Procesul de programare al fondurilor structurale și de investiții europene trebuie să includă asocierea activă a asociaților beneficiarilor publici și privați în toate fazele de negociere ale acordului de parteneriat, programelor operaționale, a ghidurilor și a planificării apelurilor introducând un veto pentru nivelul local.
• Asigurarea unei transparențe totale, rapiditatea selecției proiectelor și regularitatea apelurilor de proiecte. Autoritățile de management și ministerele care gestionează fondurile europene trebuie să asigure o transparență totală față de documentele negociate cu Comisia Europeană, asupra deciziei de elaborare a acordului de parteneriat, a programelor operaționale, a ghidurilor beneficiarilor, a selecției proiectelor și a elaborării calendarului apelurilor de proiecte. De asemenea, trebuie analizată posibilitatea ca autoritățile de management să fie gestionate de mediul asociativ sau privat conform regulamentelor europene pentru a crește eficiența gestionării sistemului de management.
• Obiectivele investiționale din cadrul programelor operaționale trebuie corelate cu nevoile de investiție la nivel local, județean, regional și național. Eligibilitatea cheltuielilor nu trebuie restrânsă mai mult decât cere regulamentul european. De asemenea, este nevoie de programe specifice pentru orașele din zonele și fostele zone miniere și industriale care au nevoi specifice.
• Asigurarea celui mai eficient mod de utilizare a fondurilor UE urmărind rezultatul, impactul calitativ și performanța care trebuie să devină criteriile principale pentru implementarea fondurilor publice și fondurilor UE in România. Criteriul absorbției care nu reflectă calitatea investițiilor, trebuie înlocuit cu cel al eficienței, eficacității și impactului. O alocare semnificativă trebuie să aibă loc prin axele dedicate autorităților locale care includ municipii, orașe, comune și consilii județene, precum și celor dedicate grupurilor de acțiune locală conform regulamentelor europene.
• Decizia locală trebuie să fie un principiu orizontal de jos în sus care înseamnă că nevoia de investiție este identificată la nivelul unde se realizează aceasta în urma căreia se alocă resursele bugetare necesare și nu invers, adică să fie alocate bugete înainte de identificarea nevoilor reale de investiții.
• Atragerea de surse noi și ieftine de finanțare pentru a acoperi toate nevoile de investiții la nivel local, județean, regional și național prin combinarea granturilor cu instrumentele financiare și atragerea de instrumente ieftine de garantare.
Fondurile structurale nu acoperă toate nevoile de investiții din România, iar creditele bancare au dobânzi mult mai mari decât media țărilor europene.
De aceea, este necesară atragerea de surse noi de finanțare și exploatarea maximă a resurselor disponibile prin Banca Europeană de Investiții
Inițiator/coordonator platforma de simplificare:
AdvisoryHub Romania.
Co-organizator Summit Simplificare:
Consiliul Județean Sibiu
Susținători:
Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania ( UNCJR)
Asociatia Municipiilor din Romania ( AMR)
Asociatia Oraselor din Romania (AOR)
Asociatia Comunelor din Romania (ACoR)
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
(CNIPMMR)
Confederatia Sindicala Nationala "Meridian"
Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune Locala (FNGAL)
Federatia Galurilor Urbane ( FGU)
Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania ( AIIR)
Asociatia Consultantilor din Romania pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE)

înapoi la partea de sus