Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară

În perioada 16-19 februarie 2020, în București, la Rin Grand Hotel, va avea loc Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară pe semestrul I/2020.

Puteți vedea situația înscrierilor și a spațiilor de cazare disponibile accesând link-ul: https://www.faxmedia.ro/comunicat/.

Mai jos, se pot descărca Dispoziția de convocare a Adunării generale, fișa de înscriere a participanților pentru acest eveniment, fișa problemelor comune cu care se confruntă administrația publică locală, precum și fișele de înscriere pentru trofeele, ordinele și diplomele: „Nicolae SABĂU", „Corneliu LEU", „Ivan PATZAICHIN", „ZETEA", „Dinu SĂRARU" și „Echipă longevivă, primar și viceprimar", ce vor fi înmânate în cadrul evenimentului.

Termenul limită pentru completarea fișelor de înscriere este 17 ianuarie 2020.

Parteneriatul dintre Asociația Comunelor din România și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Priorități și acțiuni comune

1Marți, 04 iunie 2019, reprezentanții ACoR au participat la sediul MDRAP, la întâlnirea cu viceprim-ministrul Vasile Daniel SUCIU, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, în vederea actualizării Acordului de parteneriat încheiat în septembrie 2013 între cele două instituții.

Cu ocazia întâlnirii, a fost semnat un act adițional, care cuprinde o listă a priorităților și acțiunilor comune, dintre care amintim:

  • • continuarea Programului național de dezvoltare locală cu etapa a III-a, 2019-2027, în limita creditelor acordate MDRAP din bugetul de stat cu această destinație;
  • • sprijinirea asocierii unităților administrativ-teritoriale prin programe naționale de dezvoltare;
  • • operaționalizarea Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare și a grupurilor de lucru înființate în baza Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  • • reconsiderarea pe principii de egalitate a statutului primarilor de comune în raport cu ceilalți primari ai orașelor și ai municipiilor;
  • • modificarea și completarea prevederilor unor acte normative care au impact în activitatea administrației publice locale (Legea administrației publice locale nr. 215/2001; Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

În actul adițional sunt incluse și o serie de priorități care exced domeniile de competență ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, dar pe care ministerul s-a angajat să le sprijine, organizând grupuri de lucru la care vor participa și reprezentanții ministerelor care au competența de a interveni asupra legislației în vigoare din domeniile respective.

2Actul adițional semnat poate fi consultat aici.

„Acordul de parteneriat semnat azi reprezintă una dintre măsurile pragmatice în a determina decidenții din administrația publică centrală să se aplece asupra problemelor reale ale comunelor, dar și să ne sprijine în demersurile pe care le avem de făcut în raport cu celelalte ministere. În felul acesta, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ne este partener.”

Emil DRĂGHICI, președinte ACoR

„Puteți conta pe sprijinul meu şi cred că am demonstrat deja că ne dorim să facem totul pentru dezvoltarea comunităților locale și pentru satul românesc.”

Vasile-Daniel SUCIU, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice

„Parteneriatul cu MDRAP și semnarea actului adițional sunt deosebit de importante atât din punctul de vedere al efectelor pe care le vor produce, cât și prin faptul că ACoR este, într-adevăr, recunoscută ca o structură asociativă care vine, în spiritul legii, ca partener de dialog social. Cel mai important lucru este ca MDRAP, indiferent de cine va fi condus, să recunoască acest parteneriat. Acest parteneriat trebuie să dăinuiască!”

Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, primarul comunei Sadu, județul Sibiu

3„Importanța acestui eveniment este foarte mare, iar implicarea ACoR, în special a domnului președinte Emil DRĂGHICI, care este trup și suflet pentru comunele din România, a dat roade.”

Vasile-Dinu BIRTOC, primarul comunei Călinești- Oaș, județul Satu Mare

„Toate prioritățile și acțiunile comune din actul adițional sunt importante, în egală măsură, pentru că fiecare în parte reglementează sau încearcă să reglementeze una din problemele pe care le are fiecare primar.”

Virgil BUNESCU, primarul comunei Giarmata, județul Timiș

 

 

 

 

 

 

 

 

înapoi la partea de sus