Solicitare de oferte în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de organizare reuniuni şi conferinţe, cazare/catering prin procedura de cercetare a pieţei – studiu de piaţă

antet centrat rgb

Investeşte în oameni!
Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului: „Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale”
Beneficiar: Asociația Comunelor din România
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/57486

București, 31 decembrie

În atenţia operatorilor economici interesaţi:

Asociaţia Comunelor din România, Bld. Nicolae Bălcescu, nr.21, et. IV, cam. 20-21, Sectorul 1, codul poştal 010044, Bucureşti, beneficiar în cadrul proiectului „Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei non-agricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale, finanţat în cadrul Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului nr. POSDRU//83/5.2/S/57486, doreşte achiziţionarea prin procedura de cercetare a pieţei – studiu de piaţă proprie de:

Obiectul contractului constă în achiziţionarea de:

55110000-4 - Servicii de cazare la hotel

55120000-7 - Servicii de reuniuni şi conferinte organizate la hotel

Descarcă documentația

înapoi la partea de sus