Imprimă această pagină

Solicitare de oferte prin procedura de prospectare a pieței - sondaj de piață - în vederea achiziționării de bilete de avion și servicii de cazare

antet competent rgb-01

Investeşte în oameni!
Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului: „Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale”
Beneficiar: Asociația Comunelor din România
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/96/6.2/S/62934

București, 14 ianuarie 2011

În atenţia operatorilor economici interesaţi:

Asociaţia Comunelor din România, Bld. Nicolae Bălcescu, nr.21, et. IV, cam. 20-21, Sectorul 1, codul poştal 010044, Bucureşti, beneficiar în cadrul proiectului „COMPETENT - activități inovatoare în vederea îmbunătățirii accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii, finanţat în cadrul Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului nr. POSDRU/96/6.2/S/62934, doreşte achiziţionarea prin procedura de cercetare a pieţei – studiu de piaţă proprie de:

Obiectul contractului constă în achiziţionarea de:

34980000-0   Bilete de avion
55110000-4   Servicii de cazare

Descarcă documentația