Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ord

În perioada 16-19 februarie 2020, în București, la Rin Grand Hotel, va avea loc Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară pe semestrul I/2020.

Mai jos, se pot descărca Dispoziția de convocare a Adunării generale, fișa de înscriere a participanților pentru acest eveniment, fișa problemelor comune cu care se confruntă administrația publică locală, precum și fișele de înscriere pentru trofeele, ordinele și diplomele: „Nicolae SABĂU", „Corneliu LEU", „Ivan PATZAICHIN", „ZETEA", „Dinu SĂRARU" și „Echipă longevivă, primar și viceprimar", ce vor fi înmânate în cadrul evenimentului.

Termenul limită pentru completarea fișelor de înscriere este 17 ianuarie 2020.

Comunicat de presă - Continuarea proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice locale (comune) si a asociaţiei acestora (A.Co.R.) în vederea susţinerii dezvoltării durabile a spaţiului rural”

Direcţia pentru Comunităţi Locale, Zone Asistate, Ajutor de Stat şi Parteneriat cu Structurile Asociative din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor face cunoscut faptul că proiectul  „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice locale (comune) şi a asociaţiei acestora (A.Co.R.) în vederea susţinerii dezvoltării durabile a spaţiului rural” este în curs de desfăşurare.

podca rgb-01

Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului este 2728.

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 4.190.931,00 lei, din care:

 • 3.562.291,35 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 • 628.639,65 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

 

Obiectivul general al proiectului este de a susţine şi promova dezvoltarea durabilă a spaţiului rural românesc.

 

Scopul proiectului constă în:

 • dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice locale (comune) şi a asociaţiei acestora A.Co.R.;
 • susţinerea dezvoltării şi modernizării spaţiului rural românesc după standarde compatibile cu statutul de stat membru UE;
 • reducerea continuă a discrepanţelor de dezvoltare economică între spaţiul rural şi spaţiul urban; 
 • susţinerea măsurilor pentru asigurarea de servicii publice de calitate, cu standarde uniforme pentru toţi cetăţenii României;
 • preluarea unor experienţe compatibile cu situaţia din România  prin studierea unor modele performante de instituţii similare din state membre U.E. (asociaţii ale autorităţilor publice locale, instituţii ale administraţiei publice locale etc.).

 

 

Grupul ţintă al proiectului este format din atorităţile administraţiei publice locale din spaţiul rural.

 

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

 • angajarea şi instruirea unui număr de opt experţi regionali în cadrul proiectului, care să participe apoi la implementarea acestuia prin colectarea şi analiza primară a unor date statistice de la nivelul comunelor din fiecare regiune;
 • crearea unei aplicaţii informatice complexe care să includă o bază de date privind stadiul dezvoltării locale mediul rural din România şi care să genereze analize statistice pe baza acestor date;
 • crearea unui document programatic denumit „Planului Strategic de Dezvoltare Durabilă a Spaţiului Rural” care să fie adoptat în cadrul Adunării Generale a A.Co.R.;
 • crearea unui proiect de act normativ pe baza acestui document programatic.

 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 24 de luni. Locul de desfăşurare al proiectului este sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor din P-ţa Revoluţiei nr.1A, precum şi sediul din Bucureşti al A.Co.R. din B-dul Bălcescu nr.21.

 

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

 • va fi elaborată  şi experimentată o aplicaţie complexa capabilă să integreze toate informaţiile colectate la nivelul colectivităţilor locale;
 • Rezultatul acestor cercetări şi analize vor fi incluse intr-un document strategic - Planul Strategic pentru Dezvoltarea Durabilă a Spaţiului Rural;
 • Proiectul va contribui la dezvoltarea instituţională a autorităţilor administraţiei publice locale comunale, a asociaţiei acestora (A.Co.R.) şi  a filialelor sale judeţene;
 • Experienţa acumulată în cadrul proiectului va permite continuarea procesului de monitorizare a dezvoltării spaţiului rural.

 

 

 

Persoana de contact: Dorin CIOMAG

Funcţie: Director adj. / Manager de proiect

Date de contact : tel. 021.3149655(direct), interior – 11862, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.mai.gov.ro

înapoi la partea de sus