Filiala Județeană Giurgiu a A.Co.R.

Accesări: 1200

Denumire document
Încheiere instanță
Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registrul special al Asociațiilor și Fundațiilor
Certificat de înregistrate fiscală