,,Comunele s-au format înaintea Statului ca entități organice cu interese proprii și de aceea statul modern nu numai că nu le poate distruge, dar trebuie să le și recunoască existența" - Constantin DISSESCU, părintele dreptului public românesc

REGISTRUL HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII GENERALE

A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

An

Eveniment

Număr și dată hotărâre

Denumire hotărâre

Cod de identificare a hotărârii

2012

A XV-a sesiune ordinară a Adunării generale a ACoR, 4-7 martie 2012

01/04.03.2012

Hotărârea privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2011

AG/01

02/04.03.2012

Hotărârea privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2011

AG/02

03/04.03.2012

Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012

AG/03

04/04.03.2012

Hotărârea privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2012

AG/04

05/04.03.2012

Hotărârea privind aprobarea Strategiei ACoR pentru perioada 2012-2016

AG/05

06/04.03.2012

Hotărârea privind aprobarea Agendei Comunelor din România – 2012. Orizonturi 2020

AG/06

Sesiunea extraordinară a  Adunării generale a ACoR, 30 iulie – 5 august 2012

07/30.07.2012

Hotărâre privind alegerea organelor de conducere și de control ale ACoR pentru mandatul 2012-2016 – Președinte, primvicepreședinte și secretar general

AG/07

08/30.07.2012

Hotărâre privind alegerea organelor de conducere și de control ale ACoR pentru mandatul 2012-2016 –vicepreședinți și secretari ai regiunilor de dezvoltare

AG/08

2013

A XVI-a sesiune ordinară a Adunării generale a ACoR, 17-20 februarie 2013

01/17.02.2013

Hotărârea privind modificarea și completarea Statutului Asociației Comunelor din România

AG/09

02/17.02.2013

Hotărârea privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2012

AG/16

03/17.02.2013

Hotărârea privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2012

AG/11

04/17.02.2013

Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013

AG/12

05/17.02.2013

Hotărârea privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2013

AG/13

06/17.02.2013

Hotărârea privind instituirea Registrului auditorilor interni de la nivelul filialelor județene ale ACoR

AG/14

2014

A XVII-a sesiune ordinară a Adunării generale a ACoR, 16-19 februarie 2014

01/16.02.2014

Hotărârea privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2013

AG/15

 

02/16.02.2014

Hotărârea privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2013

AG/16

 

03/16.02.2014

Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014

AG/17

 

04/16.02.2014

Hotărârea privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2014

AG/18

 

05/16.02.2014

Hotărârea privind aprobarea modelului-cadru al Registrului auditorilor interni de la nivelul filialelor județene ale ACoR

AG/19

 

06/16.02.2014

Hotărârea privind însușirea deciziei Consiliului director al ACoR privind contractarea unui împrumut în vederea achiziționării unui sediu pentru desfășurarea activității Asociației Comunelor din România, în București

AG/20

 

07/16.02.2014

Hotărârea privind însușirea deciziei Consiliului director al ACoR privind achiziționarea unui sediu pentru desfășurarea activității Asociației Comunelor din România, în București

AG/21

 

08/16.02.2014

Hotărârea privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației Comunelor din România

AG/22

 

09/16.02.2014

Hotărârea privind însușirea deciziei de participare a Asociației Comunelor din România ca membru fondator la crearea Parlamentului Rural din România

AG/23

 

10/16.02.2014

Hotărârea privind stabilirea de măsuri pentru transmiterea documentelor utilizând sistemele informatice

AG/23

 

11/16.02.2014

Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.3/2008 privind stabilirea cotizației anuale datorate de membrii Asociației Comunelor din România, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice referitoare la încheierea acordurilor de cooperare

AG/24

2015

A XVIII-a sesiune ordinară a Adunării generale a ACoR, 16-19 februarie 2015

01/15.02.2015

Hotărârea privind modificarea și completarea Statutului Asociației Comunelor din România

AG/25

02/15.02.2015

Hotărârea privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2014

AG/26

03/15.02.2015

Hotărârea privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2014

AG/27

04/15.02.2015

Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015

AG/28

05/15.02.2015

Hotărârea privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2015

AG/29

2016

A XIX-a sesiune ordinară a Adunării generale a ACoR, 21-24 februarie 2016

01/21.02.2015

Hotărârea privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2015

AG/30

02/21.02.2015

Hotărârea privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2015

AG/31

03/21.02.2015

Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016

AG/32

04/21.02.2015

Hotărârea privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2016

AG/33

     

AG/34

     

AG/35

Sesiunea extraordinară a  Adunării generale a ACoR, 10 – 15 iulie 2016

07/11.07.2016

Hotărârea privind aprobarea raportului de activitate pentru mandatul 2012-2016

AG/36

08/11.07.2016

Hotărârea privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației Comunelor din România

AG/37

09/11.07.2016

Hotărârea privind alegerea membrilor Consiliului director și ai Comisiei de cenzori ai Asociației Comunelor din România pentru mandatul 2016-2020

AG/38

10/11.07.2016

Hotărârea privind completarea componenței membrilor Consiliului director al Asociației Comunelor din România pentru mandatul 2016-2020

AG/39

11/11.07.2016

Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.3/2008 privind stabilirea cotizației anuale datorate de membrii Asociației Comunelor din România

AG/40

2017

A XX-a sesiune ordinară a Adunării generale a ACoR, 19-22 februarie 2017

01/19.02.2017

Hotărârea privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2016

AG/41

02/19.02.2017

Hotărârea privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2016

AG/42

03/19.02.2017

Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017

AG/43

04/19.02.2017

Hotărârea privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2017

AG/44

05/19.02.2017

Hotărârea privind aprobarea modificărilor și completărilor Statutului Asociației Comunelor din România

AG/45

06/19.02.2017

Hotărârea pentru aprobarea modificărilor și completărilor Hotărârii nr.3 din 25 ianuarie 2008 privind stabilirea cotizației anuale datorate de membrii Asociației Comunelor din România

AG/46

 

Sesiunea extraordinară a  Adunării generale a ACoR, 2 – 7 iulie 2017

     
         

2018

A XXI-a sesiune ordinară a Adunării generale a ACoR, 18-21 februarie 2018

01/18.02.2018

Hotărârea privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2017

AG/47

 

02/18.02.2018

Hotărârea privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2017

AG/48

 

03/18.02.2018

Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

AG/49

 

04/18.02.2018

Hotărârea privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2018

AG/50

 

05/18.02.2018

Hotărârea privind aprobarea modificărilor și completărilor Statutului Asociației Comunelor din România

AG/51

Sesiunea extraordinară a  Adunării generale a ACoR, 10 – 15 iulie 2016

06/22.07.2018

Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

AG/52

 

07/22.07.2018

Hotărârea privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Asociației pentru perioada 2018-2024

AG/53

 

08/22.07.2018

Hotărârea privind aprobarea modificărilor și completărilor Statutului Asociației Comunelor din România

AG/54