JUDEȚUL
IAȘI 
COMUNE ORAȘE MUNICIPII TOTAL
   %    %    %
0  1  2  3  4  5  6  7
  Număr u.a.t.   93  94,90  3  3,06  2  2,04  98
Suprafața - km²  5204,2  95,01  106,42  1,94  166,83  3,05  5477
Nr. locuitori   417228    54,02    30953    4,01    324167    41,97    772348 
Gorban Cozmești Moșna Dolhești Răducănieni Grozești Ciortești Costuleni Prisăcani Comarna Schitu Duca Bârnova Tomești Țuțora Holboca Ungheni Golăiești Aroneanu Bârnova Dobrovăț Ciurea Iași Valea Lupului Miroslava Rediu Popricani Victoria Lețcani Dumești Românești Movileni Țigănăși Probota Trifești Rușcani Vlădeni Gropnița Horlești Voinești Mogoșești Grajduri Scânteia Mironeasa Șcheia Drăgușeni Ipatele Țibana Țibănești Tansa Dagâța Mădîrjac Popești Podu Iloaiei Erbiceni Focuri Fântânele Sinești Lungani Brăești Ion Neculce Bălțați Belcești Coarnele Caprei Târgu Frumos Costești Balș Ceplenița Cotnari Todirești Cucuteni Costești Strunga Alexandru Ioan Cuza Heleșteni Rugionasa Hărmănești Vînători Valea Seacă Pașcani Stolniceni-Prăjescu Oțeleni Butea Răchiteni Mircești Hălăucești Mogoșești-Siret Ciohorăni Miroslovești Moțca Cristești Tătăruși Lespezi Sirețel Deleni Hârlău Scobinți Plugari Șipote Andrieșeni Bivolari