Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Cotești
Anul plății 2013
Data plății 20.03.2012
Suma încasată 700
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 700
Suma cuvenită A.Co.R. 350
Suma cuvenită filialei județene 350
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe