Informații financiare View

Județ Alba
Comună Poșaga
Anul plății 2012
Data plății 31.08.2012
Suma încasată 500
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 500
Suma cuvenită A.Co.R. 300
Suma cuvenită filialei județene 200
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe