Informații financiare View

Județ Alba
Comună Lupșa
Anul plății 2012
Data plății 28.08.2012
Suma încasată 700
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 700
Suma cuvenită A.Co.R. 420
Suma cuvenită filialei județene 280
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe