Informații financiare View

Județ Alba
Comună Bistra
Anul plății 2012
Data plății 21.12.2012
Suma încasată 700
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 700
Suma cuvenită A.Co.R. 400
Suma cuvenită filialei județene 300
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR
Notificări
Notițe