Informații financiare View

Județ Alba
Comună Bucium
Anul plății 2012
Data plății 31.08.2012
Suma încasată 600
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 600
Suma cuvenită A.Co.R. 360
Suma cuvenită filialei județene 240
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe