Informații financiare View

Județ Alba
Comună Mihalț
Anul plății 2012
Data plății 23.03.2012
Suma încasată 700
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 700
Suma cuvenită A.Co.R. 350
Suma cuvenită filialei județene 350
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe