Informații financiare View

Județ Alba
Comună Sohodol
Anul plății 2011
Data plății 20.03.2012
Suma încasată 600
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 600
Suma cuvenită A.Co.R. 300
Suma cuvenită filialei județene 300
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe