Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Vulturu
Anul plății 2011
Data plății 31.01.2011
Suma încasată 800
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 800
Suma cuvenită A.Co.R. 400
Suma cuvenită filialei județene 400
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe