Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Ciorăști
Anul plății 2010
Data plății 01.03.2011
Suma încasată 700
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 700
Suma cuvenită A.Co.R. 350
Suma cuvenită filialei județene 350
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe