Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Ciorăști
Anul plății 2009
Data plății 17.04.2009
Suma încasată 700
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 700
Suma cuvenită A.Co.R. 420
Suma cuvenită filialei județene 280
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe