Informații financiare View

Județ Alba
Comună Mihalț
Anul plății 2008
Data plății 09.04.2009
Suma încasată 500
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 500
Suma cuvenită A.Co.R. 300
Suma cuvenită filialei județene 200
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe